Hva skjer i Levanten?

Norge som virkelighetsvegrer.


Her snakkes det om Syria og syrerne natt og dag,men ingen tv-stasjon redegjør for krigsutviklingen der som om den overhodet ikke skulle berøre problemet med de 10 000 flyktninger. 

Regimet til Bashar al-Assad er ille ute. Bare for to-tre måneder siden så det ut som om det skulle oppstå fredelige ordninger ledet av FNs Mistura, men mektige stater ville det ikke slik.

2 mars reiste Tyrkias statsminister Erdogan til SaudiArabia for lange samtaler med Kong Salman for en ny opptrapping av Syriakrigen. SaudiArabia hadde kjøpt kvalitetsvåpen fra Frankrike og USA i store mengder og via Tyrkia ble nye globale Jihadister trent i bruken av disse. 

Et stort vendepunkt fant sted 25 april da den strategiske viktige byen - bare noen kilometer fra Tyrkias grense - ble erobret av Qaida-Nusra. Det som pågår idag er at Syrian Arab Army forsøker å tilbakeerobre 250 syriske soldater som har forskanset seg i et hospital i byen. 

Libanon er ille ute. Det kommer av at landets hovedinntekter stammer fra frukt og grønnsaksproduksjon som fraktet i et par tusen fryse-trucks kjører varene til Gulfen. Nå er situasjonen den at både veier og grenseoverganger er krigssoner og Libanons økonomi synker som et blylodd. Som Debka redegjør for 9 mai: et stort avgjørende slag finner nå sted langs den fjellkjeden som skiller Libanon og Syria og det hevdes idag at shia-Hizballah har tatt Qaida/Nusra base Sahlet al- Maaysra. Men Hizballah har hatt over 1000 falne så langt i krigen og det meldes at toppkommander Marwan Mughniyeh også er falt. 

Det store spørsmålet er imidlertid om alliansen Tyrkia-SaudiArabia og Qatar går sammen om å innvadere Syria fra Hatay-provinsen som ifølge tyrkisk presse er full av tyrkiske soldater.Fremragende kjenner av tyrkisk politikk, Fehin Tastekin skriver på Al-Monitor 8 mai følgende: "If Turkey enters,it cant exit. The War will spread to the entire region." 

Han skriver at det finnes militante grupper,inkludert kurdere naturligvis, i Tyrkia som vil angripe israelske-amerikanske og saudiske fasiliteter såfremt fremmede hærer okkuperer Syria. Også krigsrommene til USA-Tyrkia i Antaky og Jordan står da i fare. 

Men det som ingen norsk tv eller avis har oppdaget selv om det er en historisk begivenhet.Dette: 11 mai til 21 mai ankrer 2 kinesiske fregattter og 7 russiske skip opp foran den syriske kysten for å holde live militærmanøvre. Hva som her skjer vet ingen,men det er klokt å være foreberedt på det meste. Alliansen Iran-Russland-Kina gir ikke opp Syria til amerikansk-tyrkisk-israelsk imperialisme uten langvarige kriger. Flyktningeproduksjon.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus