Hvem er SOHR?

Hvem står bak «Syrian Observatory for Human Rights»(SOHR)?

Denne kilden har vært brukt i stor utstrekning som et sannhetsvitne fra slagmarken i Syria. Men hvem er det som står bak denne organisasjonen? Journalisten Nimrod Kamer har forsøkt å undersøke dette.

Denne organisasjonene er en av de viktige forsyningkildene vedrørende informasjon om Syriakrigen til de vestlige «main-stream- mediene», altså alle aviser, radio, fjernsynstasjonene som støtter den vestlige virkelighetsbeskrivelsen av det som skjer i verden. De fleste av disse er privateid og dermed underlagt store kapitalinteressers virkelighetsbeskrivelse.

Den siste nyheten som kom derfra (SOHR) var at russiske krigsfly hadde drept 30 sivile, derav kvinner og barn i Homs. Det ble meget raskt en hovednyhet i disse mediene. 

Dette «prestasjonen» skulle de ha klart før de tok av fra flyplassen der de var stasjonert. I forbifarten vil jeg også nevne at Thierry Meyssan fra Voltairenet har forutsagt at meldinger om drepte sivile, både kvinner og barn, vil det bli mange av etter at Russland kommer i gang med bombingen av terroristgruppene. Men at de skulle komme før bombingen var begynt…

RT (Russia Today) besluttet å undersøke SOHR og satt Nimrod Kamer på jobben. Det viser seg at organisasjonen drives av en mann, Rami Abdul Rahman, fra sin toromsleilighet i Coventry. Ingen vet hvem som er på bakken i Syria og informerer han, men nyhetene flyter inn og ut hele tiden, men lite detaljerte. Men ingen Kamer snakket med i Coventry, visste om denne kilden til avgjørende informasjon om Syria.

Kamer ville gjerne snakke med sjefen for SOHR, men Rahman avviste han og sa:

«Jeg er ingen medie-organisasjon: Jeg arbeider fra mitt private hjem.»

Og da han ville intervjue han om organisasjonen ble han også avvist: " de er ute etter å drepe meg". Han ba Kamer sende han navnet sitt og andre personlige informasjoner slik at det kunne videresendes politiet.

Enhver får tenke sitt om hvor troverdige en av hovedkildene til de store vestlige mediene er vedrørende Syriakrigen. X-CIA-agent Ray McGovern har karakterisert denne typen informasjon som «fullstendig upålitelig verktøy.»

Bloggkommentarer levert av Disqus