Hysj!!!

Hysj!!!


«Diktator med folkets blod på hendene»


«Massemorder Assad må gå»


«Presidenten i Syria må gå før det kan bli fred i landet. Han leder et brutalt styre som folket vil ha vekk. Det er derfor det er opprør og borgerkrig.»


assad_bashar01.jpg

Syrias president Bashar Al-Assad har faktisk flertallet i Syria bak seg. Det må holdes hemmelig i vesten.


Nå er det slik at det ikke finnes noen virkelig demokratiske regjeringer i Midt-Østen - hvordan en snur og vender på det. De som kommer nærmest er Iran, Israel og palestinernes selvstyremyndigheter (de siste for 10-15 år siden). I Saudi-Arabia sitter et kongehus som praktisere den statsform som IS vil skape. Men de er våre nære handelpartnere og den viktigste økonomiske sponsoren til IS.


Og det er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare at Assad har klart seg så lenge uten folkets støtte - for det er ikke han personlig som sloss. Det er noe her som ikke stemmer.


Her er litt av den informasjonen vi ikke får:


I juni 2015 ble det gjort en opinionsundersøkelse i Syria av et britisk markedsfirma, ORB International. I de områdene i Syria dette firmaet opererte hadde Assad en støtte på 47%. Ved et valg ville han altså få reint flertall i første valgomgang, kanskje 2/3 flertall fordi ikke alle deltar.


Dette er en så ubehagelig sannhet at den ikke kan offentliggjøres i våre medier for da faller hele politikken overfor Syria sammen. Assad har flertallet i sitt eget folk bak seg. Hvorfor skal han da fjernes?


En like ubehagelig sannhet som også har vært holdt unna offentlighet er denne: I mai 2013 hadde Nato samlet sine egne data og kommet til den samme konklusjonen. Her ble det bekreftet at Assad hadde 70% bak seg. 20% hadde ingen klar mening og 10% støttet opprørerne. Og det er naturligvis den viktigste årsaken til at han nå vinner krigen.


Det kan også være interessant å høre hvordan opinionen villedes av f.eks. CIA slik det skjedde i Jugoslavia på 1990-tallet. Her legger x-CIA-agenten Robert Baer ut om hvordan opinionen, journalister, politikere og militære ble systematisk feilinformert for å skape et inntrykk - en opinion som muliggjorde Nato-krigen i X-Jugoslavia.


images_29.jpeg 

X-CIA Robert Baer forteller om hvordan CIA løy til alle for å skape stemning for Nato-krig i Jugoslavia.


Kritiske stemmer og problemstillinger i større medier finnes ikke lenger i Imperiet. Det viktigste er å holde på opinionen - selv om den systematisk skeivinformeres - så lenge det varer.

Bloggkommentarer levert av Disqus