I gamle dager revolusjonær, men nå?

Snodige maoister


Av Jan Hårstad


Av alle snodige maoister i Norge framtrer Edvard Hoem som i særklasse den mest underholdende. Når man leser Hoem får man en fornemmelse av at det aldri noen gang har eksistert noen marxisme eller revolusjonære teorier.


   Nå er ikke Hoem alene å vitne om dette, det er bare det at han er ekstrem i sine misforståelser av situasjonen.


  I Klassekampen 22 april bekymrer han seg for det "fredelege Norge" som har et folk som kan bli angrepet. Av hvem da? Det redegjør han ikke for.


b1mjndsccaaou_vjpg
Ifølge NATO er Russland hovedfienden, men det stemmer ikke med virkeligheten. Ifølge kartet over er det NATO som er den aggressive parten. Hvis ingen truer oss, hvem skal vi forsvare oss mot? 


 Hoem starter da artikkelen opp med henvisninger til "den amerikanske statsviteren Francis Fukyama" som en slags veiledende filosof for forståelse av samtiden.


    Det står ikke i noen linje i artikkelen om  at denne Fukyama har vært et sentralt medlem i den zionistiske neo-con familien som helt fra 1996-97 jobbet med en serie av globaliseringskriger som skulle danne grunnlaget for "the end of history". Det vil si at vestlig neo-liberalisme var innført i verdensmålestokk slik Fukyama forestilte det seg.


  Fukyama var og er en teoretiker og ideolog for Euro-Amerikansk verdensherredømme, men det ser ikke ut som om Hoem forstår noe av dette.


51532444jpgcroprectangle3-largejpg
Yoshihiro Francis Fukuyama er en amerikansk statsviter, politisk økonom og forfatter. Han er seniorforsker ved Center on Democracy, Development and the Rule of Law ved Stanford University i California. (Wikipedia)


Poenget er jo det at det norske borgerskapet - enten det er politisk styrt av AP eller Høyre - i en europeisk sammenheng er et ledende kompradorborgerskap.


  Ordet kompradorborgerskap sikter til et borgerskap i en koloni som har hele sin loyalitet knyttet til den imperialistiske metropolen som behersker den.


    Helt fra Koreakrigen på 1950-tallet og fram til Libya og Syriakrigene har Norge gjort enorme innsatser for Washingtons geopolitiske strategier. Vi får aldri vite tallet, men Norges bidrag til USAs kolonisering av Afghanistan er ekstreme - noe også USA har takket for ved mange anledninger.


article-0-08288061000005dc-736_468x383jpg
Norge har vært USAs "hund" i mange år og gjort det våre herrer i Washington har villet. Siste eksemplet er vedtaket på APs landsmøte om 2% av BNP til USAs og NATOs kriger


Det nye ved Norge - som vokste fram under AP-regjeringer - er at Norge i forhold til sitt folketall er en av verdens største våpenleverandører - særskilt underleverandør til de store selskapene i USA. Redegjort for av Erling Borgen.


    På AP-landsmøtet i dag 22 april ble det vedtatt at Norge skal gi 2% av BNP til Nato.


    Nato har 27 januar 2017 satt opp Regional Center i Kuwait med Emiratene og andre Gulfstater som partnere. Det betyr at Nato utvider sitt maktsfære til det Indiske Hav, Den persiske Gulf og Stillehavet.


    Tanken bak dette uttales om omtales hver dag: USA-Nato-Israel skal knuse Iran-Hizballah og Syria.


testflyging_av_forste_norske_f-35_-_22492943335_14_1jpg
Norge har bestilt 52 av disse flyene (F-35) som bare kan brukes til bombing, altså angrepskrig. Prisen på disse er så høy at Norges landforsvar legges ned.


    Omlegget av det norske forsvaret tar ganske enkelt sikte på å globalisere det norske forsvaret for medvirkning til  angrep på stater som står i veien for Fukyama og hans neo-con venners New world order. Det nåværende "norske" forsvaret er ombygget for å nedkjempe Russland, NordKorea, Syria og Iran. Det er en komponent for angrepskrig planlagt av Pentagon.

 

"Korleis kan vi førebu oss på å forsvara oss?"


Hoem henviser til Nordahl Grieg som var en kjemper for nasjonal norsk selvstendighet. Der er vi på linje.


Men Griegs forfattergjerning handlet mye om å redegjøre for hvem som var våre fiender og hvem som var våre venner.


    Sånne typer problemstillinger finnes ikke i Hoems artikkel. Det er mer nærliggende å tro at også han på sine eldre dager tror at det krigerske og imperialistiske Nato er et redskap for å "forsvara oss?" Bare man fikk rettet opp visse saker i NordNorge og i Heimeværnet.


    Aldri i moderne tid har vel sosialistiske teorier om imperialisme og krig vært mer aktuelle enn nå.


250px-portrett_av_nordahl_grieg_1902-1943jpg
Johan Nordahl Brun Grieg var en norsk lyriker, forfatter, dramatiker, journalist og politisk aktivist. Han var en av Norges mest markante diktere i sin levetid, og rakk å være produktiv i 21 år, før han selv ble en av «de unge døde», 41 år gammel.  (Utdrag, Wikipedia)


    Men både SV og Rødt vektlegger ikke slikt og er kun opptatt av praktiske løsninger på sekundære heimstadproblemer som alle andre politiske partier i Norge. Ikke bland blodig verdenspolitikk inn i dette!


    Edvard Hoem leverer den ene artikkelen etter den andre i Klassekampen som om det aldri noen gang i verdenshistorien har eksistert noen sosialistisk bevegelse som påberopte fred hvor alle de andre ropte på krig.


Hvem er det Hoem skal forsvare Norge mot?   

Hvorfor ikke ta hansken opp etter Nordahl Grieg?

Svar utbedes.

Bloggkommentarer levert av Disqus