I Norge ser vi tegn til at nye krigsallianser dukker opp

Nye allianser


Jan Hårstad


Det er ikke så mange i norsk debatt som bruker begrepet Den Tredje Verdenskrig av redsel for å få merkelappen konspirasjonsteoretiker på seg. Men leser du hva folk føler og tenker på kommentarfeltene rundt om, så er faktisk tankene om voldelige sammenstøt i verdensmålestokk svært utbredte.


39jpg
Fortsatt tror svært mange at NATO er et freds- og forsvars-prosjekt. (på bildet over: Har levert demokrati siden 1949)


  Nå er det etter hvert ganske klinkende klart at det som er den offisielle "venstresida" i Norge er totaldominert av mer eller mindre akademisk utdannete småborgere. De problemene de basker med er å løse hjemlige problemer innen rammene av sosialdemokratisk globalisme og Nato.


  Det som framviser denne egenskapen tydeligst er at "venstresida" driver ikke med anti-imperialistisk og anti-krigs politikk. Tvert om er det mye som tyder på at miljøet av neo-cons i Norge nå nærmer seg den offisielle "venstresida" i militære spørsmål.


  Her hadde vi Edvard Hoem på gildeste plass i Klassekampen 22 april påpeke svakheter med Natos norske forsvar og Hoem ilte til med forslag om hva som kunne repareres - med tanke på krig i Norge. Men ikke en antydning om at det var noe galt med Natos norske direktiver om Ubåter og F-35.


f11-71897jpg
Fra produksjonshallen til F-35. Disse flyene er rådyre og vil bare tjene USAs krigsindustri. Men det er forbudt å si at ved å avbestille disse ville Norge ha nok penger til vårt landforsvar.  


  Det kom heller ikke et kny på debattsida om at Hoem opptrådte som en rådgiver for vår Nato-regjering i norsk forsvarsdebatt. Det er nærliggende å tro at mesteparten av det norsk småborgerlige venstre i dag befinner seg i dette tankelandskapet: USA-Nato garanterer vår sikkerhet og vi radikalere kommer med velmente forslag til utbedringer.


  Om folk har gode nerver skal de ta seg inn på document.no som gjerne pynter seg med svært åndelige smykker, men som i 2017 har blitt et ledende organ for krigshissing og krigsanbefalinger i Norge. Det er redaktør Hans Rustad som skriver den ene opphissede artikkelen etter den andre om at den moralske stormakten USA som kjemper en heroisk krig mot "bandittstatene." Og rent ut rasistiske formuleringer brukes om de statsoverhoder som står imot The New World order, beslektet med John McCains om Kim i NordKorea: "crazy fat kid.»


14920585997810-kimjpg
Er det han som truer USA eller er det motsatt? Holder Nord-Korea store militærøvelser utenfor USAs kyst eller er det motsatt? Truer Nord-Korea med å bombe USA fordi de har raketter og atombomber?


  Det anslåes at USA fra oktober 2001 av har drept et sted mellom 2-3 millioner sivile mennesker for å nyordne verden i Wall Streets bilde, men ifølge Rustad er dette sivilisasjonsutbredelse med "en moralsk nerve." Les "De første 100 dagene" på document 29 april. Ta kopier av den.Viktig dokument.


  I øyeblikket er det slik at en armada av krigsskip fra Japan, USA, SørKorea og Frankrike nærmer seg nordkoreanske farvann og det er for meg vanskelig å se hvordan dette kan få noen fredelig løsning. Temperaturen i Syria, den Persiske Gulf, Balkan og Ukraina avtar heller ikke.


  Som jeg leser trender og utviklinger i Norge ser det ut for meg som om den tenkningen og praksis som Edvard Hoem-Klassekampen-venstre står for, kommer til å tilnærme seg tenkningen som neo-con webben document.no står for.


  Felles for begge retninger er at de vil ikke ha noen proletære løsninger på krigsfaren av den type som Rosa Luxemburg sto for, men de tror at våre imperialistiske stormakter skal løse problemene for oss - såfremt de lytter til noen velmente råd.


rosajpg
 Rosa Luxemburg, opprinnelig Rozalia Luksenburg var en polsk-tysk revolusjonær politiker. Sammen med blant andre Clara Zetkin og  Karl Liebknecht grunnla hun Spartakusforbundet i 1915. Hun ble skutt sammen med Liebknecht den 15. januar 1919 av høyreorienterte frikorps-soldater under det mislykkede spartakistopprøret i Berlin) (Utdrag fra Wikipedia)

  Så langt som Hans Rustad har gått - å lansere monstret USA som en moralsk leder i verden - har ennå ingen gått på "venstresida", men de var godt i gang med å legge om kursen under Syriakrigen hvor man fant mye edelt ved USA-Natos terroristiske leiesoldater.


  Bli nå ikke forundret om Hoem - Klassekampen og Rustad - document finner hverandre i en allianse under den nye kommende Koreakrigen.


  Småborgervenstre flykter fra virkeligheten i panikk og leter etter noen som kan beskytte dem under tredje verdenskrig.


  Det er selvsagt en illusjon, men den er til å sove på.


  Enn så lenge.Bilder/tekst: Knut LindtnerTilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus