I USA er et stor flertall skeptiske til mediene

Meningsmåling: 70% av USAs innbyggere tror ikke at nyhetsmediene er ærlige elle sannferdige.


Artikkelen er oversatt og noe forkortet av Knut Lindtner

Folk tror ikke på det sprøytet at mediene er politisk nøytrale. Disse siste tallene viser hvordan innbyggerne i USA oppfattet mediene under presidentvalget nylig, og det skulle egentlig ikke komme som noen overraskelse.

Media Forsknings-Senteret (MRC) offentliggjorde funnene sine etter en rundspørring etter valget om hva velgerne tenkte om de nyhetsmedienes innflytelse på presidentvalgkampen i USA i 2016.

mrc_vlogo12jpg

Undersøkelsen ble utført den 9. og 10. november.

Hovedfunnene:

7 av 10 (69%) trodde ikke mediene var ærlige og sannferdige.

8 av 10 (78%) mente at nyhetsdekningen under presidentvalget var skjev, hvor 3/5 (59%) opplevde at mediene var for Clinton og bare 1/5 (21%) opplevde at de var for Trump.

Til og med av 1/3 (32%) av de som stemte for Clinton mente at mediene var pro-Clinton.

o-washington-post-facebookjpg

Et medium som risikerer å gå nedenom og hjem sammen med et utall andre som følge av de mister tilliten i befolkningen på grunn av mangelen på objetivitet og sannferdighet.

8% av de som stemte Trump sa at de ville ha stemt Clinton hvis de hadde trodd det mediene skrev/uttalte om Trump.

97% av de som stemte sa at mediene skeive fremstilling ikke påvirket stemmegivingen.

Kanskje den skeive pro-Clinton fremstillingen irriterte folk og dermed ansporet noen til stemme for Trump.

Sjefen for MRC, Brent Bozell, sa dette om denne meningsmålingen:

brent-bozell-scjpg
Brent Bozell, en fremtredende medie-person som tilhører den konservative siden av USAs medieverden.

«Mediene er i full panikk fordi USAs befolkning avviste deres venstreorienterte propaganda - og dermed dem. Folk tror ikke på det politiske sludderet om at mediene var politisk nøytrale. Selv en tredjedel av de som støttet Hillary mente at de (mediene) var pro-Hillary!

Når du står overfor et stort flertall av de som stemte som sier at de landsomfattende «nyhetsmediene» favoriserte Hillary Clinton og at prøvde å påvirke folk til å stemme for henne; og samtidig tror folk at mediene er grunnleggende uærlige - da har du et problem som ikke kan repareres med en unnskyldning. Befolkningen har avvist denne institusjonen som hverken objektiv eller sannferdig. Det er en institusjonell skeiv-vinkling i de sentrale medie-nettverkene som må repareres og jeg er svært skeptisk at de som formidler nyheter er interessert eller i stand til til å påta seg dette ansvaret.»

Kommentar Knut Lindtner: Jeg er stort sett enig i det han her skriver, bortsett fra en ting. Jeg, som regner meg som svært venstreorientert, oppfatter ikke at de sentrale nyhetsmediene er venstreorienterte i det hele tatt. Men mener en at tilhengere av markedskreftenes fri-slipp, TTIP, EØS, globalisering og krig er venstreorientert, da er jeg enig.

Egentlig forteller dette om det som nå er tydelig for meg og en del andre. «Venstresiden» er ingen side, men en diffus masse som flyter omkring, og den er styrt av mediene. Når kapitalmakten gjennom mediene roper: «På plass!», da tror mange på «venstresiden» at de gjør dette av fri vilje.

perch-i-cani-danno-la-zampa-2jpg

At mediene mister grepet på store deler av befolkningen i USA er en meget gledelig utvikling og kanskje det viktigste resultatet av valget.

Bloggkommentarer levert av Disqus