Ikke prøv dere!

En orientering til motstanderen

Bruken av krysser-raketter fra skip i det Kaspiske Havet var ikke nødvendig militært for den russiske krigføringen i Syria, skriver Vladimir Kozin på Voltairenet. Imidlertid var denne overbevisende maktdemonstrasjonen ment å vise Russlands overlegenhet overfor NATO på dette området. Dermed er det såkalte «anti-missil» skjoldet som NATO har plassert rundt Russland  plutselig blitt overflødig.


Bruken av russiske krysserraketter var den viktigste militære hendelsen som har skjedd i Syria de siste ukene. Russland traff 11 mål inne i Syria ved hjelp av krysserraketter som ble skutt ut fra den den russiske flåten i det Kaspiske Havet. Det ble kutt ut 26 krysserraketter som alle traff målene sine med en nøyaktighet på 3 meters radius, - IS depoter, våpenfabrikker,  etc. inne i Syria - 1500 kilometer fra utskytningstedet.

Disse krysserrakettene er meget vanskelig å oppdage når de er skutt ut. De flyr med høy hastighet i «Stealth»-modus som betyr at de ikke kan lokaliseres med radar.

Russland informerte lederne i Irak og Iran om ruten disse krysserakettene ville følge en bane som ble lagt til øde områder an hensyn til den sivile sikkerheten.

Den militære og politiske konsekvensen av denne utskytingen.


Dette var første gang Russland har anvendt denne typen våpen i en virkelig krigssituasjon mot mål som var så langt borte. Det andre viktige punktet er alle missilene traff - de nådde sine mål - ingen avvek fra den fastlagte ruten, ingen hadde tekniske feil og ingen gikk i bakken før de skulle. Noen av målene fikk flere treff.

Takket være denne operasjonen fra Det Kaspiske Havet disponerer nå det russiske luftforsvaret et nytt og betydelig våpen som kan brukes til operasjonene i Syria. Et av de mest slående trekket ved det nye våpenet er treffer uten forvarsel og utrolig presist. Det har en svært demoraliserende virkning på de som utsettes for det. Selv om en kan spore utskytingen kan det ikke forutsees hvor det treffer.

Denne faktiske bruken av disse våpnene har en stor strategisk betydning fordi bærerne av slike våpen (skip og ubåter) kan redusere faren en mulig bruk av kjernefysiske våpen og offensive ballistiske systemer av de som fortsatt anser Russland som sin «største potensiell fiende», «aggressor stat» etc. Disse ekstremt effektive systemene kan forhindre angrep ved sitt store gjengjeldeses - potensiale vedrørende både konvensjonelle og kjernefysiske våpen.

Det kaspiske Havet, selv om det er et innhav, er av av stor strategisk betydning for Russland. Russland kan herfra presist nå alle mål i Midtøsten uten flåtebaserte mottiltak fra NATO.

Nå som Russlands krigsmakt for første gang har fremvist et slikt ekstremt presist våpensystem, kan Pentagon slutte med å sløse vekk pengene sine på våpensystemer som helt og holdent er rettet mot Russland. Med andre ord: ikke bruk pengene til å stasjonere taktiske atomvåpen i Europa, eller utplassere både land- og sjøbaserte anti-rakett infrastrukturer i Romania og Polen - eller i Asia/Stillehavsregionen - de vil bli de første som de nye systemene rettes mot - og ganske snart av noen hypersoniske langdistanse høypresise systemer uten kjernefysiske våpen.

Vi får håpe at ikke bare IS men også NATO og Washington raskt vil lande på noen taktiske og grunnleggende strategiske konklusjoner med utgangspunkt i operasjonen fra Det Kaspiske Havet. De må slutte med truslene mot det russiske flyvåpenet og forstå at selv om de ikke kan være «venner» eller «strategiske partnere» med Russland, må de leve sammen i fred.

Vladimir Kozin

Han er sjefsrådgiver og leder for rådgivergruppen til direktøren i det Russiske Instituttet for Strategiske Studier.

Denne artikkelen er oversatt, bearbeidet og noe forkortet av Knut Lindtner

http://www.voltairenet.org/article189021.html

Bloggkommentarer levert av Disqus