Informajonskrig

Informasjonskrig
 

Organiseringen av oppfatninger.


Om en vestlig stat er i noenlunde harmoni og balanse med seg selv, kan man tillate at en viss mengde avvikende oppfatninger slipper fram i det offentlige rom. Når problemer og kriser tårner seg opp, skrotes også demokrativolumet og samfunnene blir preget av det som kalles "perception management". Det vil si organisering av virkelighetsoppfatningen slik makten vil at borgerne skal oppfatte samtiden. 

Et nærmest parodisk eksempel på dette kom igår med den hollandske undersøkelsen av MH17 nedskytningen over Ukraina. Undersøkelseskommisjonen utdeler ikke noen dom, men redegjør for at en russisk Buk-rakett var avfyrt foran cockpiten. Dette blir i Norge nå umiddelbart i alle media fortolket slik at dette måtte være Russland som sto bak. Selvfølgelig. Alle som er imot Natos synspunkter er onde.

I Tyskland hersker det politisk kaos. I Norge er makten livredde for at norskingene i fjell og dal skal få innsikt i dette for da bryter myten om den kjærlige velkomstkultur som tyskerne viste flyktningene.

TV -ARD redegjør for at 68% av tyskerne er "unzufrieden" med Kanzlerin Merkel. En annen undersøkelse viser til 64%. Fakta omkring dette er ikke politisk korrekte og selv inni CSU og CDU raser det harde fraksjonskamper. Det er 2,2 millioner arbeidsløse i Tyskland og tenkende folk begriper ikke hvordan en skal komme seg ut av de problemene som Merkel har åpnet opp for.

Derfor har de juridiske myndighetene allerede slått fast at anti-innvandrer Pegida er en organisasjon som forbereder terror. Den må stoppes nå før den får for mange tilhengere.

Over hele Europa er det nå slik at prominente kritikere av den pågående galskap gjerne slepes for retten anklaget for "hatespeach." Selv i provinsielle Norge forekommer de mest vanvittige beskyldninger mot Human Right Service som før eller senere kan ende opp i rettssaker - det er den aktuelle EU-trenden. Marine Le Pen skal også for retten samt den tyske Pegida-lederen.

Følgende tenkning gjør seg nå gjeldende når det handler om den politiske likvideringen av Pegida i Tyskland. Det som kalles den Anti-fascistiske bevegelsen,ANTIFA, står jo nå på samme program som de multikulturelle globalistene. De vil fjerne grenser og nedlegge nasjonalstater. Helt åpenbart har denne Antifa kontakter med etterretningstjenestene.

En kan tenke seg at Antifa ved stormøter for Pegida foretar provokasjoner av ymse slag slik at opprørspoliti kan storme arenaen og psykologisk/politisk "knuse" Pegida med harde midler. Politisk signal: ikke flere demonstrasjoner, det er tryggere på kneipene.

Dette er noe som absolutt ligger i kortene i dagens Tyskland for volden er allerede der selv om det ikke er noe for NRK å berette om.

Idag onsdag 14 oktober 2015 var det også interessante demonstrasjoner i de store franske byene. Utgangspunktet var at en fange på permisjon hadde skutt på en politimann.

Alle politiets fagforeninger møtte opp foran Justisdepartementet i Paris med melding om at juristene der ikke forstår bæret av hvilke problemer politiet nå har. Kriminelle blir sluppet ut av fengsler.Sannsynligvis fordi fengselsvesenet er sprengt. Mistenkte kriminelle slippes ut av varetekt. Alt dette gjør politiets arbeid farlig og nær meningsløst.

Jeg skal redegjøre for hva som skjer utover vinteren i Europa, det som blir satt lokk på i norske media. Europa er iferd med å gå fullstendig av hengslene og det er også forbudt å skrive at Jihadister i store mengder nå lanserer seg som trengende flyktninger. Det er noe alle etterretningstjenester vet,men det er en forbudt sannhet - som så mange andre.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus