Intervju av Assad del 2

Intervju av Syrias president Bashar al-Assad.

Intervjuet er gjort av France 2.

Knut Lindtner har oversatt og bearbeidet artikkelen.

Hele intervjuet kan leses her: http://www.voltairenet.org/article187388.html

DP: Dere har samme fiende som Frankrike: IS. Det har vært angrep i Frankrike i januar. Etter det tidspunkt, har det vært noen kontakt mellom deres og Frankrike sin etterretningstjeneste?

BA: Det er en viss kontakt, men ikke noe samarbeid.

DP: Hva mener du med kontakt?


BA: Vi har truffet dem. Vi har truffet noen av deres sikkerhetsfolk, men det er ikke noe samarbeid.

DP: Ingen informasjonsutveksling?

BA: Nei, ikke noe i det hele tatt.

DP: Hvorfor møtte dere dem?

BA: De kom til Syria, vi reiste ikke til Frankrike. De kom, kanskje for å utveksle noe informasjon, men når du ønsker å denne typen samarbeid er det en tosidig sak. Hvis de hjelper oss, hjelper vi dem. Når en forholder seg til de politiske realitetene og den franske regjeringens politikk, hvorfor skal vi støtte dem hvis de støtter terroristene som dreper våre folk? Det fungerer ikke.

DP: Ba Frankrike om et møte med deres etterretningstjeneste?

BA: Ja, det var et møte med dem.

DP: Var det på forespørsel fra Frankrike?

BA: Ja. Vi har ikke noe å spørre dem om. Vi har all informasjon om terroristene.

DP: Det er hundrevis av franskmenn som kjemper sammen med IS i Syria. Har du arrestert noen av disse? Er det noen franske fra IS i fengslene deres?


BA: Nei, vi har ikke noen av dem i fengsel, vi har bare informasjon, fordi hoveddelen av jihadistene kommer her for å sloss, dø og komme til himmelen. Det er deres ideologi. Så de er ikke innstilt på å havne i fengsel.

DP: Så ingen av dem er i fengsel?

BA: Nei, vi har ingen av dem i fengsel.

DP: Det er noen i Frankrike i disse dager, noen politikere, noen parlamentsmedlemmer som du nylig har truffet, som sier det er på tide med dialog med deg. Hvilket initiativ vil du ta for å overbevise andre om at dere kan bli en dialog-partner?

BA: Med dem?

DP: Med Frankrike.

BA: De må overbevise meg først om at de ikke støtter terrorister, at de ikke er involvert i det blodbadet som det syriske folket utsettes for. De gjorde feil vedrørende Syra; vi drepte ingen fra Frankrike eller andre europeere. Vi hjalp ikke terrorister i ditt land. Vi hjalp ikke Carlie Hebdo. Dere hjalp terrorister, derfor må offisielle representanter fra ditt land overbevise oss om at de ikke støtter terrorister. Men vi er klar for dialog i samme øyeblikk som det er klart at det er til fordel for Syrias befolkning.

DP: Så akkurat nå er du ikke interessert i dialog med Frankrike?

BA: Nei, vi er alltid interessert i dialog med hvem som helst, men det må bygges på en politikk. Hvordan kan vi lage en dialog med mennesker som støtter terrorister i vårt land; hva skal det være godt for? Det er spørsmålet. Når de endrer politikken er vi klar for dialog, men uten det har en dialog ikke noen hensikt. Vi lager ikke dialog for dialogens egen skyld, men for å oppnå noe. For vår regjering er det å få slutt på støtten til terrorister.

DP: Så du har ingen meldinger å sende til Francois Hollande med tanke på temaet dialog?

BA: Jeg tenker at den viktigste melding til han kommer fra det franske folket. Meningsmålingene forteller det han bør lytte til, for de sier at han er en av de mest upopulære presidentene i Frankrikes historie. Han skulle bekymre seg mer om sin egen befolkning og stoppe terroristene fra å komme til Frankrike. For meg som lider sammen med befolkningen som følge av terrorisme, tror jeg at den viktigste meldingen vi kan sende til Frankrike er at det de ser er bare toppen av et isfjell. Når du snakker om terrorisme har du et fjell under overflaten. Vær klar over at dette fjellet vil påvirke samfunnet ditt.

DP: Da John Kerry, USAs utenriksminister, sa at vi kanskje vil ha en dialog med Mr. Bashar Assad, hvis han inntok en annen holdning, men så sier du: Ok. dette er ord, jeg vil ha handlinger. Jeg er klar for dialog. Så er du klar for dialog?


BA: Naturligvis er vi klare. Jeg sa vi er klar for dette i forhold til alle land i verden, inkludert stormaktene, også Frankrike. Men jeg sa at dialog måtte basere seg på en politikk. Den spydspissen mot Syria, den spydspissen som støtter terrorisme, var først Frankrike, deretter UK, ikke USA denne gangen. Obama skjønte at den moderate opposisjonen var en illusjon. Han sa det var fantasi.

DP: Han sa at det var fantasteri å tro at vi kunne bevæpne dem og at de kunne vinne krigen, men han sa ikke at det ikke var noen moderat opposisjon.

BA: Nettopp. Hva betyr at «vi kunne bevæpne dem og at de ikke kunne vinne krigen?» Hva betyr dette? Hva betyr fantasi? De sa de skulle bevæpne den moderate opposisjonen. Kan du si meg hva det betyr og hvor den er? Vi ser den ikke. Vi lever i Syria, du i Frankrike. Jeg finner den ikke slik at jeg kan sloss mot den. Vi finner den ikke.

DP: Du sa det var fremmede land, for mange fremmede land som var involvert i konflikten i Syria. Men uten støtten fra Iran og Hesbollah ville dere være i stand til å bekjempe terrorismen nå? Jeg mener, du sier at fremmede land er involvert i Syriakonflikten, men er ikke Iran og Hesbollah en støtte for dere?

BA: Det er stor forskjell på invasjon og invitasjon. Enhver regjering i verden, ethvert land har rett til å invitere andre stater, parter eller organisasjoner for hjelp i ethvert område, mens ingen land har retten til å intervenere uten invitasjon. Så vi inviterte Hesbollah. Vi inviterte ikke iranerne. De er ikke her, de sendte ikke noen tropper.

DP: Det er ingen iranere her som kjemper sammen med dere?

BA: Nei, nei. Ingen. Vi har hatt normale forbindelser med Iran i mer enn tredve år. Vi har hatt militære ledere, offiserer som har vært på besøk i disse to landene  basert på det samarbeidet som har funnet sted over lang tid. Det er noe annet enn å kjempe. Vi, som regjering, har retten til å etablere denne typen samarbeid, men Frankrike eller andre lands regjeringer har ikke rett til å støtte noen som helst innad i vårt land. Det er brudd på internasjonal lov, det er et brudd på vår suverenitet, det er et brudd på de verdier som de snakker så varmt om, på de verdier de har lovpriset i årtier, kanskje i århundrer. En av disse verdiene er demokrati. Er det demokrati å sende våpen til terrorister? Å støtte opprørere? Har jeg rett til å støtte terroristene til Charlie Hebdo eller tilsvarende tilfeller?

DP: Du vet hva den franske statsministeren nylig kalte deg. Han sa: «han er en slakter?» hvordan reagerer du på det?

BA: Først vil jeg være helt direkte med deg. Utsagnene til offisielle franske ledere: ingen tar dem lenger alvorlig og det av en grunn: fordi Frankrike er en satellitt  til den amerikanske politikken i regionen. Landet er ikke uavhengig, det har ikke vekt, det har ikke troverdighet. Det er det første.

For det andre: Som en offentlig person skal du alltid bry deg om meningen til befolkningen i Syria. Jeg er ikke laget i Frankrike eller noe annet land. Jeg er her på grunn av folket i Syria som er det jeg skal tjene.

DP: Tror du at dere en dag vil vinne denne krigen og at alt vil fortsette som før, at Syria vil være det samme uten noen forandring?

BA: Nei, ingenting blir som før, for hvis du fortsetter som før har du ikke lært noe av konflikten. Konflikten har mange lærdommer, de må vi ta med oss. Vi må forandre på mye, gjøre det bedre enn tidligere; det er en stor forskjell.

DP: Og med Bashar Assad som styrer i Syria?

BA: Dette bryr jeg meg ikke om. Jeg bryr meg om hva det syriske folket ønsker. Hvis de ønsker Bashar al-Assad fortsetter han. Hvis de ikke vil ha han slutter han her og nå. Jeg mener, hvordan kan en regjere uten støtte i befolkningen?

DP: Hvordan vet du at du har befolkningens støtte?

BA: Først: når du ikke har støtte, vil de ikke støtte hæren. Du kan ikke stå imot i fire år. Hvordan kan vi klare oss uten deres støtte?

DP: Kanskje de er skremt?

BA: De er 23 millioner. Hvordan kan så mange være skremt av en person, av en etterretningstjeneste eller en regjering? Det er ikke realistisk, det er ikke rasjonelt.

DP: Tenker du at det er demokrati i Syria nå? Tenker du at folk kan si det de virkelig mener?

BA: Nei, vi er på vei mot demokrati, det er en prosess, en lang vei å gå. Det er ingen steder du kan nå det. Hvis du sammenligner oss med vesten, med Frankrike og andre land, nei, dere er langt foran oss uten tvil, både på grunn av historien deres og mange andre omstendigheter og faktorer. Hvis du sammenligner oss med deres nærmeste venn, Saudi-Arabia, så er vi naturligvis demokratiske. Så det hele er avhengig av hvem du sammenligner med.

DP: Hvis du var overbevist om at hvis du ga fra deg makten ville det bli fred, ville du gjøre det da?

BA:  Uten å nøle. Hvis det var tilfelle,  ville jeg uten å nøle gi fra meg makten. Hvis det var jeg som var grunnen til konflikten i landet skulle jeg ikke være her. Det er selvsagt.

DP: Jeg vil vise deg et annet fotografi. Dette er Gilles Jacquier. Han var en journalist i vår kanal, France 2. Han ble drept her i Syria for 3 år siden. Du lovet å etterforske hvem som drepte han. Hva kan du si om den etterforskningen i dag?

BA: Uansett beskyldningene den gang om at det var vi som drepte han, var han i et område som regjeringen kontrollerte. Han ble drept av en granatkaster (mortar), ikke av en kule. Det er derfor selvsagt at regjeringen ikke ville bombardere seg selv eller boligområdene til de som støttet oss med granatkastere. Det er derfor åpenbart, alle vet dette, ja, selv franske medier godtok dengang at han ble drept av en granatkaster som ble skutt ut fra det området ble kontrollert av det kaller opposisjonen. Det er i virkeligheten terrorister. Så han ble faktisk drept av dem - men er det etterforskningen du spør etter?

DP: Ja. Har det vært en etterforskning? Vil du levere resultatet av den med beviser til fransk rett?

BA: Nei, vi trenger ikke bevise noe. Vi har juridiske prosedyrer, og disse følger vi ved enhver forbrytelse i Syria, som en gjør i ethvert annet land. Det er et rettsystem i Syria, det er juridiske fremgangsmåter; så hvis du ønsker detaljer etter dette intervjuet kan du henvende deg til rette vedkommende eller den involverte institusjonen.

DP: Og du synes det er ok å gi slik informasjon til fransk rettsvesen?

BA: Naturligvis, det er ikke noe problem.

DP: Hvis fransk rettvesen ønsket å sende etterforskere hit, politifolk, dommere, ville dere godta det?

BA: Det avhenger av en avtale mellom regjeringene. Har vi en avtale er det ok, men naturligvis avhengig de juridiske systemene i de to landene og hvordan de samarbeider. Dette er ikke ikke et problem, men det er heller ikke noen politisk beslutning.

DP: Mange takk, Hr. President.

BA: Takk for at du kom.

Bloggkommentarer levert av Disqus