Intervju av Bashar al-Assad, del 1

 DEL 1

Intervju av Syrias president Bashar al-Assad.

Intervjuet er gjort av France 2.

Knut Lindtner har oversatt og bearbeidet artikkelen.

Hele intervjuet kan leses her: http://www.voltairenet.org/article187388.html


Intervjuer er David Pujadas (DP): God kveld, hr. President. Jeg går rett på sak. Slik de fleste franske ser det, er du hovedansvarlig for det kaos som rår i Syria på grunn av den brutale undertrykkingen i løpet av de siste 4 årene. Hvilket ansvar mener du selv at du har?


Bashar al-Assad (BA): Helt siden de første ukene av konflikten var det terrorister som infiltrerte i Syria med støtte av både vestlige land og andre regionale stater. De angrep sivile, ødela offentlige steder, ødela privateiendom; alt dette er dokumentert på Internet av dem, ikke av oss. 

Vår oppgave som regjering er å forsvare samfunnet vårt og våre borgere. Hvis du holder fast ved det du sa som fortsatt korrekt etter fire år, hvordan kan det da ha seg at en brutal regjering som dreper sin befolkning, en befolkning som har støtte fra verdens mektigste land og med en masse petrodollar i ryggen - hvordan kan en slik regjering klare å stå imot dette i fire år? Er det mulig å få befolkningens støtte hvis du er brutal mot den samme befolkningen?

DP: Til å begynne med var det ti-tusenvis av mennesker i gatene. Var alle disse jihadister?

BA: Overhode ikke. Men et annet spørsmålet er dette: På den sjette dagen i konflikten ble den første politimannen skutt … hvordan? Av fredelige demonstranter? Av demonstrantenes lydbølger? Han ble drept av terrorister. Den som tok et gevær og skjøt politimannen var en terrorist. Det spiller ingen rolle om han var jihadist eller ikke, fordi han skjøt en politimann.

DP: Der var kanskje jihadister eller terrorister, men våre rapportere var der til å begynne med og de møtte en rekke mennesker som sa «vi ønsker mer frihet, mer demokrati.» De var ikke terrorister eller jihadister.


BA: Ja, helt klart. Alle har rett til å kreve frihet og enhver regjering skulle støtte frihetskrav, naturligvis innenfor konstitusjonens rammer. Men betyr frihet retten til å drepe politifolk, sivile, ødelegge infrastruktur, skoler, sykehus eller elektrisitetsforsyningen? Disse innretningene eies ikke av regjeringen, men av folket i Syria. De eies ikke av oss, de eies ikke av meg. Er det denne typen frihet du snakker om?


DP: En rekke analytikere og journalister sier at du har hjulpet til med fremveksten av IS fordi dette gir dere anledning til å fremstå som en beskytter?

BA: Men IS ble skap i Irak i 2006 med hjelp og veiledning fra USA. Jeg er ikke i Irak og var ikke i Irak. Det var USA som kontrollerte Irak, og IS kom fra Irak til Syria fordi kaos er smittsomt. Når du har kaos i nabolaget må du regne med å kunne få det sjøl.

DP: Men det sies at IS til å begynne med….


BA: La meg fortsette. Når du har kaos i et land legges det til rette for terrorisme. Så når det er kaos i Syria kommer IS til Syria. Før IS kom hadde vi al-Nusra Fronten som er det samme som Al-Qaida, og før det hadde vi «Det Muslimske Brorskapet». Alle disse representerer det samme grunnlaget, den samme grasroten, som IS springer ut fra.

DP: Så du har ikke noe ansvar for begivenhetene i Syria de siste årene?


BA: Vanligvis finnes det ikke noe som er absolutt. Å ikke ha ansvar er upresist fordi alle har ansvar. Vi har våre egne problemer i Syria. Regjeringen er ansvarlig, hver og en av oss er ansvarlig, hver enkelt syrisk borger er ansvarlig. Men nå snakker jeg om det som brakte IS hit: kaos og din regjering, eller det som dere ynder å kalle et regime, som dere kaller oss. Det franske regime er ansvarlig for støtte til de jihadistene de kaller den moderate opposisjonen.

DP: Frankrike støtter en koalisjon, den nasjonale syriske koalisjon. Er de terrorister?


BA: De folkene som din regjering støtter nå, som er utstyrt med vestlig våpen og utstyr, de er blitt til IS. Det ble uttalt av din (Frankrikes) forsvarminister. Han sa dette i begynnelsen av dette året; han sa at dere sendte utstyr. Disse folkene du kaller moderate publiserte noen videoer allerede i 2012, før IS vokste frem og før vesten anerkjente at det eksisterte en al-Qaida grein i Syria (al-Nusra). På disse videoene spiste de hjertet til en syrisk soldat, de lemlestet andre offer og halshugget noen. Det var de som publiserte dette, ikke vi. Så hvordan kan du se bort fra realiteten, at de ville publiserte dette og med det si at dette er fakta?

DP: La oss snakke om den nåværende situasjonen. Det virker som om den syriske regjeringen bruker våpen som ikke skiller mellom sivile og militære mål (indiscriminate weapons) som tønne-bomber, som har en fryktelig virkning på sivile. Hvorfor forandrer ikke dere på denne strategien?

BA:  For det første. Vår hær bruker ikke slike våpen, fordi ingen hær, inkludert vår egen, vil akseptere bruk av våpen som ikke kan rettes mot noen. De ikke vil være til noen nytte. Fra et militært synspunkt kan du ikke bruke dem. For det andre, hvis du ønsker å snakke om ukritisk dreping, dreier det seg ikke om slike våpen, men om bruken av våpen. Beviset på det er dronene, dronene fra USA i Pakistan og Afghanistan som dreper langt flere sivile enn terrorister. Det er verdens mest avanserte presisjonsvåpen. Så dette dreier seg ikke om typen bomber. Vi har regulære bomber, vanlig utrustning.

DP: Dere bruker ikke tønne-bomber?

BA: Hva er en tønne-bombe? Kan du fortelle meg hva det er?

DP: Det finnes flere dokumenter, videoer og fotografier som dette, hvor du kan se en tønne-bombe som slippes fra et helikopter. Dette er Aleppo, dette er Hama for noen måneder siden, for et år siden. Bare den syriske hæren har helikopter, så hva sier du til det?


BA: Dette er ikke noe bevis. Dette er to bilder av to forskjellige ting. Det er ikke noe som knytter dem sammen.

DP: Aleppo, Hama.

BA: Nei, nei. Det bildet du nevner her, hva er det? Jeg har aldri sett noe slikt i vår hær. Jeg snakker ikke om helikoptrene, jeg snakker om de to bildene. hvordan kan du knytte dem sammen?

DP: Sier du at de er falske? Er det falske dokumenter?

BA: Nei, nei, det må bekreftes, men i vår hær bruker vi bare vanlige bomber som kan rettes mot noen. Vi bruker ikke utstyr som rettes ukritisk mot noen. Det er saken.

DP: Men dette helikopteret. Bare den syriske hæren har helikopter?

BA: Ja, naturligvis, jeg sa ikke at vi ikke hadde helikoptre, at vi ikke bruker dem. Jeg snakker om våpen. De blir rettet mot terrorister. Hvorfor skal vi drepe helt ukritisk? Hvorfor skal vi drepe sivile? Krigen i Syria dreier seg om å vinne hjertene til befolkningen, ikke om å drepe mennesker. Hvis du dreper folk kan du ikke være lenge i posisjon som regjering eller president. Det er umulig.

DP: Hva med kjemiske våpen? Dere forpliktet dere for to år siden til ikke bruke slike. Brukte dere klor i slaget om Idlib for en god måned siden?

BA: Nei, dette er nok en falsk fortelling fra vestlige regjeringer. Hvorfor? Fordi vi har to fabrikker til fremstilling av klor. En av dem ble stengt for et par år siden. Den andre er i Nord-Syria og er en viktigere fabrikk enn den første. Den er på grensen til Tyrkia og har vært kontrollert av terroristene i to år. Vi sendte formelle dokumenter til FN vedrørende den fabrikken. De ønsket å komme og vi fikk en formell melding at de ikke kunne nå fabrikken. Så kloren i Syria er det opprørerne som kontrollerer. Dessuten er ikke klor et masseødeleggelsesvåpen. Hærens vanlige utstyr er langt mer effektivt enn klor, så vi trenger det ikke under noen omstendighet.

DP: Men det har vært undersøkelser, det må du ha sett, fra HRW (Human Rights Watch), om hendelsene i Idlib siste måned. Tre angrep med lukten av klor og med symptomer i samsvar de en får av giftig klor-gass; det er fra konklusjonen av undersøkelsen. Disse tre angrepene fant sted i et område kontrollert av væpnete opposisjonsgrupper. Lyger HRW?

BA: Vi bruke ikke klor. Vi trenger ikke det. Vi har vårt eget utstyr og vi kan nå målene våre uten klor. Nei, det finnes ikke bevis.

DP: Det finnes vitner og uttalelser fra leger.


BA: Nei, nei. Det er vi som ber om undersøkelser når slike påstander fremkommer. Det har vi gjort tidligere og også denne gangen. Det er vi som henvender oss til internasjonale institusjoner om at det må sendes delegasjoner for å undersøke. Og våre soldater har vært utsatt for saringass for to år siden. Da inviterte vi FN til å undersøke saken. Hvorfor skulle vi gjøre det hvis det var vi som brukte gassen? Dette er hverken sant eller logisk.

DP: Er dere innstilt på å invitere dem en gang til vedrørende Idlib?

BA: Vi ha allerede gjort det. Vi inviterer alltid. Vi har ikke problemer med det.

DP: Nå bomber en internasjonal koalisjon, ledet av USA, IS fra luften. Er dette et problem eller en hjelp for dere?

BA: Ingen av delene. Fordi det ikke er et problem hvis du angriper terroristene, men samtidig, hvis du ikke er seriøs, er det ingen hjelp.

DP: Hvorfor ikke seriøs?

BA: Hvis du sammenligner koalisjonen på 60 land sine luftangrep med det vi, et lite land, klarer. Da utfører vi ti gange flere enn dem. Er dette seriøst? IS har hatt fremgang i Syria, Irak, Libya, i hele denne regionen. Så hvordan kan du si at dette var effektivt? De er ikke seriøse, derfor er de ikke til hjelp for noen i denne delen av verden.

DP: Det har vært tusenvis angrep fra koalisjonens side til å begynne med, men Frankrike angriper bare i Irak. Skulle du ønske at Frankrike også deltok i Syria?


BA: Som jeg sa, de er ikke under noen omstendighet seriøse. Koalisjonen mot terrorisme kan ikke skapes av land som støtter terrorister på samme tid. Så vi bryr oss ikke om hvem de angriper i Syria eller Irak så lenge de støtter de samme kreftene samtidig. Den sender våpen til de samme terroristene under etiketten «moderat opposisjon». Så utstyret går i realiteten til hvem? Til terrorister. Så her er det en motsigelse, det henger ikke i hop.

Bloggkommentarer levert av Disqus