Israel og Al-Qaida samarbeider

Israel behandler Al-Qaidas soldater før de sendes tilbake i kamp.


I en artikkel på VoltaireNet fremgår det at mer enn 500 jihadister er behandlet for krigsskader på et sykehus, Ziv Medical Centre, i Zefat (Nord Israel). Sykehuset har spesialisert seg på behandling av krigsskader. Det er drevet av regjeringen i Israel og er knyttet til landets militærmakt. Det er i denne sammenhengen sykehuset behandler det de kaller«syriske flyktninger».


Mens gruppen journalister som besøkte sykehuset fulgte det oppsatte programmet for besøket, var det en som ikke gjorde det, Sharri Markson fra News Corp.(News Corporation er et internasjonalt mediekonsern grunnlagt i 1979. Selskapets største eier og administrerende direktør er mediemagnaten Rupert Murdoch) 


Hun valgte å stoppe for å snakke nærmere med noen av pasientene. På den måten ble hun i stand til å få bekreftet at mer enn 500 av dem var medlemmer av Al-Qaida. De var blitt såret under kamper inne i Syria. Hun kunne detaljert fortelle om hvordan transporten fra Syria til Israel foregikk og at de etter behandling ble returnert til fronten i Syria.


Hun ble arrestert av sikkerhetsoffiserer.


I september 2014 ble det laget en «photo-op»(fordelaktig fotofremstilling, overs.) fra dette sykehuset da statsminister Benjamin Netanyahu besøkte det og lovpriste Al-Qaida-jihadistene.


Jihadistene hadde kidnappet FN-observatører fra Filippinene og Fiji som overvåket våpenhvile-linjen på den Israel-okkuperte Golan Høyden mot Syria. Etter at FN hadde betalt løsepenger til Al-Qaida for at de skulle bli frigitt og uten kontroll av hvor pengene havnet, trakk FN seg ut og overlot til Al-Qaida å fungere som buffer mellom den syriske hæren og den Israelske militærmakten.


Kommentar: Hvis noen lurer på hvorfor ikke IS og Al-Qaida angriper Israel finner en her deler av svaret. De er alliert - om ikke offisielt så i praksis. Israel ser seg ikke bare tjent med Al-Qaida som buffer mellom seg og Syria på okkupert syrisk område, men sørger også for at de ikke lider noen nød.


Det er ikke galt å behandle mennesker i behov for helsetjenester - det er en plikt. Men å klargjøre dem for ny krigsinnsats og sørge for at de kommer seg til fronten, er noe helt annet. Men dette er ikke noe nytt og kan bare overraske folk som kun leser vestlige nyhetsmedier. Israelske generaler har lenge fungert som rådgivere for div. «opprørere» innad i Syria: I sommer, (den 26 juni 2015,) ble en general drept i et Syrisk luftangrep inne i Syria.


Israels sitt hovedmål har, sammen med USA, lenge vært å svekke alle arabiske stater som potensielt kunne true landet militært. I denne målsettingen ligger en del av svaret på angrepene på Irak og Libya og den pågående krigen med religiøst «rusete» leiesoldater mot Syria.

Bloggkommentarer levert av Disqus