Junker: Normalisering til Russland!

EU vil ha normale relasjoner til Russland.

EU-president Jean-Claude Junker, sier nå at EU ikke kan la USA diktere Unionens forhold til Russland. Han ønsker nå en normalisering av relasjonene - i klar tekst betyr det en slutt på sanksjonene. Dette er en videreføring av det han uttalte for en uke siden i Passau. Da ordla han seg slik:

«Vi må anstrenge oss for å få til et praktisk forhold til Russland. Det er ikke sexy, men det må gjøres. Vi kan ikke holde på slik».

Nå sier han følgende: «Russland må behandles korrekt. Vi kan ikke la forholdet vår til Russland være diktert fra Washington.»


Dette er en forsterkning av uttalelsen for en uke siden og forteller noe om retningen utviklingen nå tar.

Tidligere har EU først og fremst lagt vekt på de gode relasjonene til USA. Nå er de ikke lenger 1. prioritet. Det er ingen annen måte å forstå dette på som en varsel om en politisk omlegging av forholdet til Russland.

Det er ingen grunn til ikke å gå ut fra at Russlands krigsdeltagelse i Syria og flyktningsituasjonen er en viktig medvirkende faktor for denne dreiningen som nå fremkommer gjennom den forsterkete uttalelsen til Junker.

Og hvilken understrøm er det som driver dette? Ja, det kan vi spekulere på - men signalene er nå entydige: Russland/Kina aksen er på vei opp - og den «uerstattelige» som de kaller seg selv i ledelsen i USA - de er helt sikkert på nedtur nå. Et av spørsmålene vi ikke får svar på er om dette er etter avtale med administrasjonen i USA. For en slik operasjon kan USAs president og ledelse ikke offisielt støtte, selv om de ønsker den uoffisielt. Det er altfor mange krigspolitikere i Senatet og Kongressen. Det militær-industrielle komplekset har fortsatt en kolossal makt i landet. Men å la EU gå foran er nok en mulig vei å gå. Det brenner i rosenes leir.

I Norge er nå et morsomt spørsmål hvordan våre toneangivende politikere og medier håndterer den utviklingen som nå er på gang. Hva er de vi kaller slikt?

Kuvending er et mildt begrep. Å snu på en femøring er et bra uttrykk som henspiller på dette. Å møte seg selv i døren er også et dekkende uttrykk.

Å skyte seg selv i foten dreier seg om det samme, eller å male seg inn i et hjørne dekker også. Eller hva med denne: Å løfte en stein for å slippe den på foten.

Å få ledende politikere eller medier til å innrømme en slik grov feilvurdering sitter langt inne , men nå får vi se. At det kommer meldinger nå om at IS er i full oppløsning bekrefter bare den retningen utviklingen nå tar som også Junker-uttalelsen er uttrykk for.

Norge blir nok som før siste vognen på EU-toget som forstår at det går mot havari på denne linjen.

Bloggkommentarer levert av Disqus