"Kjøpte journalister"

.Denne artikkelen er hentet fra "Midt i Fleisen". De fleste bildene er lagt til av Knut Lindtner


Europas ‘kjøpte journalister’ og den nyliberale intervensjonismen.


Begrepet «kjøpte journalister» gjelder for hele den vestlige pressen.

Harrington er professor i iberiske studier, og mener tilstanden i Spania tydeligvis er like ille som andre steder.


harrington.jpg

Thomas S. Harrington


20110529_0901.jpg

Kjendisfilosofen Bernard Henri-Lévy besøker hans verk. Han var en av de fremste forkjemperne for å intervenere i Libya.av Thomas S. Harrington

For ikke så lenge siden i Europa, måtte en gå til en kirke, et tempel eller en moské for å få i seg enorme mengder religiøs doktrine.


Men siden begynnelsen av det 21. århundre, har det blitt mulig å få tilgang til, i en stor og selvtilfreds overflod av redaksjonelt stoff fra kontinentets «seriøse» og angivelig progressive dagsaviser, aviser som The Guardian, El País, La Repubblica , Le Monde, og Süddeutsche Zeitung.


Den særlige typen teologi som de forsøker overbevise oss om?


Den heter nyliberal imperialisme. Noen de ledende geistlige – folk som Timothy Garton-Ash, Niall Ferguson. Moisés Naim, Mario Vargas Llosa, Hermann Tertsch, Antonio Cano, Josef Joffe, og filosof-klovnen Bernard Henri-Lévy – foretrekker å beskrive dette som «fremme av et transatlantisk partnerskap» og å skape og opprettholde ‘åpne samfunn’.


En dag vil historikere lure på hvordan det har seg at EU, et velstående og tilsynelatende enhetlig område med en befolkning på over 500 millioner mennesker og en ekstremt dyp og sofistikert historie av intellektuell produksjon og tankegang, kom til å ha sin offentlige samtale dominert av de smale og ofte ganske sneversynte bekymringene til elitene i et annet land som ligger halvveis rundt verden (helt ned til deres absurde og i stor grad ubetingete hengivenhet til en liten og krigersk apartheidstat i Midtøsten).


Og hvis disse historikerne er skarpe, vil de fokusere på hva det var som skjedde i redaksjoner og andre sentre for medieproduksjon (eller snarere, i styrerommene som fastla deres politiske meninger) i Europa i løpet av det første tiåret av det 21. århundre.


USAs ønske om å spre den trans-atlantiske trosbekjennelsen er ikke noe nytt. Den hevder i hovedsak at livet for europeere er best når de sublimerer sine økonomiske og strategiske interesser med interessene til amerikanske våpenprodusenter og finansbedrifter. Faktisk har det vært en av de viktigste anliggende til amerikansk diplomati og etterretningsvirksomhet i Europa siden slutten av andre verdenskrig.


Karrieren til sjefredaktør Joffe, preget av [perioder ved amerikanske tenketanker og opptredener på godt betalte TV-show], gir tydelig vitnesbyrd om fordelene som tilfaller de som er villige til å fremme det amerikanske synet på virkeligheten til sine europeiske landsmenn på en daglig basis.


josef-joffe--644x362.jpg

Josef Joffe


Det som er annerledes i dag, er den relative tyngden av denne ideologien i kontinentets menings-dannende offentlighet. Denne ideologien har en forkjærlighet til militærmakt og finansielle tvangsmidler, på den ene siden, og en krass likegyldighet til de klare langsiktige interessene til det aller meste av den europeiske befolkningen (f.eks. å lage livlige kulturelle kontakter og handelsveier med Russland eller den grunnleggende fysiske helsen til grekerne) på den andre. Mens nesegruse pro-amerikanere som Joffe bruke å være en stemme blant mange, er de og deres syn på utenrikspolitikk nå dominerende i de fleste store europeiske avisene.


Hvordan skjedde dette?


For de med et behov for å tro på – og det er dessverre fortsatt mange – den egentlige godlynte naturen av amerikansk utenrikspolitikk og eksistensen av en mer eller mindre fri og ubundet «markedsplass av ideer» i USA og Europa, er svaret enkelt. Mens de ble eldre og mer velstående, ble europeere mer konservative og begynte å kreve tilstedeværelsen i store medier av mennesker med ideer som reflekterte deres egne skiftende ståsted.


Men for de som forstår den enorme betydningen som den etterkrigs-amerikanske eliten alltid har vektlagt på styring av offentlighetens oppfatninger, “perception management”,  mangler en slik forklaring troverdighet. Tenk på hvor viktig en del informasjonskrigføring er i begrepet til Rumsfeld «Full Spectrum Dominance» – dominans på alle områder.


fullspectrumdominance-680.jpg


For eksempel, er det egentlig meningen at vi skal tro at av alle de intelligente, erfarne og bereiste folkene tilgjengelig i det tradisjonelt pro-palestinske landet Spania, er den personen best rustet til å tjene som El País sin utenrikspolitiske guru, Moisés Naim, en sionistisk tidligere minister for den erkekorrupte venezuelanske regjeringen til Carlos Andrés Pérez, tidligere administrerende direktør i Verdensbanken, og lenge redaktør i  Foreign Policy, den den uoffisielle bibelen til mainstream amerikansk imperialistisk utenrikspolitikk? Tror vi virkelig at avisens kjerne av sosialistiske lesere, som tradisjonelt er for velferdsstaten og meget sterkt i mot militære intervensjoner i utlandet, ønsket dette veldig?


maxresdefault_21.jpg

Moisés Naim


Hvis ikke alt dette skal virke for spekulativt, foreslår jeg at du ser et intervju med Udo Ulfkotte, en tysk veteranreporter og tidligere assisterende redaktør i Frankfurter Allgemeine Zeitung, utført i 2014. I det, snakker han om hvordan han og andre europeiske journalister var – og fortsatt blir – rutinemessig kjøpt av av amerikanske agenter av et eller annet slag.


Han går så langt som å beskrive sitt land, Tyskland, som en «bananrepublikk» og også en «amerikansk koloni», hvor journalister som tjener interessene til «trans-atlantiske» organisasjoner blir belønnet meget pent, og der de som ikke spiller på lag lider store konsekvenser.


udo-ulfcotte-journalist-cia-whistleblower.png

Udo Ulfkotte


Intervjuet fant sted i anledning utgivelsen hans bok Gekaufte Journalisten, «Kjøpte journalister», der han går i stor detalj om disse sakene. Det er interessant å merke seg at til tross for å ha blitt publisert for to år siden og raskt steg til en bestselger i Tyskland, er den fortsatt ikke tilgjengelig på engelsk eller andre europeiske språk. Det har vært snakk om en stund nå av en «kommende» engelske versjonen av boken. Men hver gang jeg sjekker det, synes utgivelsesdatoen å ha blitt skjøvet tilbake enda noen måneder.


Kan man tenke seg at press blir lagt på menneskene som har ansvar for å bringe den engelske oversettelsen av boken ut på markedet?

Europe’s “Bought Journalists”

Bloggkommentarer levert av Disqus