Klassekampen kaller leiesoldater opprørere

Er en bevisstløs i KK-redaksjonen?


Kaller leiesoldater opprørere.

Klassekampen har flere Syria-artikler i dagens utgave. Den ene er verre enn den andre. Avisen holder fortsatt fast på eventyret om at det var et spontant opprør mor regjeringen i Syria og ikke forberedt lang tid i forveien i USA, Israel, Tyrkia og Gulf-diktaturene.

ar-161219983jpgmaxw650imageversion16by9jpeg
Fra gårsdagens Klassekampen under overskriften "hevndrap i Aleppos gater". Der i gården er en ikke glad for øst-Aleppos frigjøring fra Al-Qaida.

Og overskriften på midtsidene levner ingen tvil om hvem som er syndebukken: Vladimir Putin i Russland. Dette er del av main stream-mediene sin strategi nå etter Brexit og ikke minst USA-valget. Da ble det demokratiske partiets ledelse tatt med buksene nede: De hadde jukset Hillary Clinton til seier i nominasjonsprosessen over Sanders. Noe måtte gjøres for å avlede oppmerksomheten bort fra sitt eget avslørte juks. Mot-strategien ble å skyte på en oppkonstruert budbringer: Putin. Putin står bak lekkasjene. Dermed slapp en forholde seg til saken, dvs sitt eget juks.

Russland-kortet brukes nå i hele vesten. Nylig ble demonstranter i Polen mot ukrainske nazister møtt med påstanden om at det var Putin som stod bak dem. Det samme gjorde en Labour-representant i det britisk underhuset nylig. Putin stod bak Brexit.

f04a2910-17ed-4473-8974-4264920b9750jpg
Det er Putins skyld - ikke Obamas.  

Og nå altså Klassekampen i dag 15.12. som bruker Putin som skremsel på midt-sidene under overskriften: Putins krig! I Bergens Tidende, som er en lokal Aftenposten på Vestlandet, holder en seg med utenrikspolitiske kommentatorer fra den dansk avisen Politikken. Sansynligvis er dette CIA-stoff som videreformidles i Skandinavia på denne måten. Den tyske redaktøren og journalisten, Udo Ulfcotte, har avslørt hvordan dette fungerer i Tyskland i boka «Kjøpt Journalistikk», hvor han hevder med navns nevnelse en rekke redaktører og journalister som videreformidler CIA-produsert stoff i tyske medier.

udo_ulfkotte-480x432_1jpg
Udo Ulfcotte

Men jeg ser av artiklene i BT at de er i ferd med å endre karakter ganske langsomt, men likevel. De får snart en ny sjef i Det Hvite Huset, ny utenriksminister og kanskje en justert utenrikspolitikk. Derfor må en justere litt på kursen. Det er ingen hemmelighet at CIA og USAs utenriksdepartement har vært de mest krigerske i USA-administrasjonen de siste årene. USAs UD er avlært med diplomati, de siste 25 årene har utenrikspolitikken vært trusler og utpressing og krig. Yrkes-diplomatene er borte og et nytt korps må læres opp.

Klassekampen henger etter. De holder fortsatt fast med eventyrene sine så godt de kan. Men det er vanskelig å se hva de bidrar med i forhold til f.eks. CIA-stoffet fra Politikken som gjengis i BT.

Toppen på ukritisk journalistikk i dagens Klassekampen finner en i en artikkel under overskriften: «Væpnet kamp er blitt levebrød i Syria». Her skriver en om jihadister eller leiesoldater («de kaller dem opprørs-soldater») som mottar lønn fra Tyrkia, Saudi-Arabia, USA og andre for å krige. Men de bedyrer i intervjuet at de ikke er leiesoldater. Hvis de sloss mot IS vil de få langt mer i betaling, derfor vurderer de det. De har familier og må leve.


Vel. Det er dette leiesoldat-yrket dreier seg om. Å sloss mot betaling. I boka «Fyrsten» av Niccolò di Bernando dei Machiavelli , kan en les mye om leiesoldater. Han advarer mot dem. De er ikke å stole på. Boka er en klassiker for de som arbeider med maktens spørsmål, slik journalister gjør.

portrait_of_niccol_machiavelli_by_santi_di_titojpg

Det hadde vært en ide om Klassekampen kanskje hadde kommet frem til den konklusjonen som egentlig gir seg selv: deler det såkalte «demokratiske» opprøret er faktisk leiesoldater finansiert av USA osv., slik mange utenfor de dominerende mediene hele tiden har hevdet. Men til tross for at de egentlig skriver om det i dagens avis, klarer altså ikke journalistene å forstå hva for en «fisk» de serverer i avisen. Det forteller i hver fall meg at de foreligger både kunnskapsbrist (om leiesoldater) og sviktende evne til å trekke konklusjoner av sitt eget produserte stoff.

Historien om et spontant opprør faller dermed, bl.a. som følge av artikkelen om leiesoldater. At en ikke forstår dette er utrolig bevisstløst. Når en i tillegg vet at det finnes ti-tusenvis at utlendinger i Syria fra over 100 ulike land som sloss mot landets regjering, ruset på en middelalder-tolkning av islam - da er det ikke mange lokale syrere igjen i opprøret. For de fleste av dem som var med til å begynne med har forstått at dette er initiert utenfra og har tatt imot amnesti-tilbudet fra landets regjering.

I dag er det først og fremst leiesoldater og utlendinger som sloss mot den syriske regjeringen. Disse er finansiert med våpen, opplæring og lønn fra USA, Tyrkia, Israel og Gulf-diktaturene. Det er derfor befolkningen i Aleppo feirer frigjøringen av byen nå.Knut Lindtner

Bloggkommentarer levert av Disqus