​Komisk krigspropaganda

Norge i informasjonskrigen.Det står jo akkurat det samme i alle norske aviser,inkludert Al-Klassekampen,så en trenger ikke lese seg ihjel for å vite hva den norske politiske eliten mener. Det som pågår nå er krigshissing mot Russland og Putin og det er å anta at dette er som mental opptrapping til Natos storkriger mot Russland-Kina.

Jeg holder meg da med Aftenposten som jamrer seg på lederplass 3 oktober 2015 om at Vladimir Putin skuffer i Syria fordi han skulle ha skutt på "moderate syriske opprørere". Dette er den norske versjonen av president Obamas "the moderate Sunni opposition.»

Første bud for et menneske som skal opp og fram i norsk politikk og media er dette: Du skal aldri mene noe annet enn den amerikanske presidenten.

Avdøde Georg Johannessen skrev allerede på 1960-tallet mye om det komiske og provinsielle ved dette fenomen i Norge. Nato er Gud og den til enhver tid sittende amerikanske president er Jesus.

På samme dag utdyper en Kampesæter dette med 500 millioner dollar programmet til USA i å trene disse "moderate" -av CIA i Qatar og Saudi-Arabia.

Når dette pr-jippoet i idag,i 2015, i det hele tatt går,kommer det av at det norske folk er massivt hjernevasket og elitene overhodet ikke tør skrive et sant ord om hva som har vært USAs sentrale krigsstrategi helt fra 1950 årene av.

Det var seg slik at da Nasserismen, Baathpartiene vokste fram i Midtøsten, fikk de konservative religiøse statene i Gulfen fullstendig panikk og en allianse vokste fram med USA om nedkjempelse av det sekulære- nasjonalistiske Midtøsten. Også det syriske regimet.

Første gang denne alliansen laget verdenshistorie var krigen i Afghanistan 1979-89. Der skipet man inn de første globale Jihadister i et antall på 30-40 000, sendte dem veltrente inn i Jihadgruppene til de mest blodtørstige fundamentalistene som fantes i Afghanistan, av typen Hekmatyar. "Moderate islamister" ble ikke brukt i det hele tatt. Dess grusommere,dess bedre.

USA/Nato var helt rusa over hvor vellykket denne Islamist-Nato alliansen med Saudiene og Gulfen var,og gikk umiddelbart til nye kriger med nøyaktig samme oppskrift. To Tsjetsjeniakriger i Kaukasus på 1990-tallet,deretter Balkankrigene hvor man kjørte inn rundt 4000 medlemmer av Qaida.

Libyakrigen av 2011 var også av samme modell.

Når da det vekker oppsikt at general Petraeus uttaler seg på amerikansk tv at USA bør utdype alliansen med Qaida i Syria,Nusra-Front, skyldes dette at folk flest er fullstendig uvitende om at USA allerede har hatt nært militært samarbeid med Qaida. I årevis.

Ambassadør Stevenson som ble massakrert med sin CIA-stab i Benghazi jobbet med Qaida-Nusra for våpensalg og våpeneksport fra Libya til Syria,men havnet åpenbart i klemme mellom ulike fraksjoner Jihadister. I USA har det vært umulig å få opp denne hendelsen til utdypet gransking da den vil bringe opp ubekveme sannheter.

Så når mektige kriger John McCain nå skriker fra sin topposisjon i Militærkomiteen,at de syriske "moderate" bør få luftskyts slik at de kan skyte ned russiske fly, henviser han til erfaringene med STINGER i Afghanistan.

Det som hisser opp USA er at Russland bomber Qaida-Nusra. USAs militærdoktrine under Obama har vært: Leading from behind. Uten de milliarder av dollar som Saudi Arabia,Qatar,Kuwait og Tyrkia har brukt på denne organisasjonen, hadde den naturligvis brutt sammen for mange år siden. Det er en leiehær i likhet med Islamsk Stat.

Israelske etterretningsweb Debka har gjennom årene navngitt de warrooms i Jordan,SaudiAarabia,Tyrkia som styrer Syriakrigen og her befinner generalene fra USA seg som den avgjørende ledende krigsmyndighet. Også over Tyrkia og Gulfstatene.

John McCain var jo avfotografert på besøk inni Syria sammen med alle topplederne fra islamistbevegelsene der, i kjempehumør tydeligvis, også i nærvær av sjefen for Islamsk Stat.

Det er bare i et uvitende og hjernevasket folk at denne primitive krigspropagandaen kan fungere. Både Aftenposten og Klassekampen skrev at de 30 000 leiesoldatene fra over 100 forskjellige land var "Spaniakjempere."

Med den skrullete mytologien om de "moderate syriske opprørere" fortsetter media langs denne linja. Det er noe edelt og heroisk med betalte islamske terrorister.

I Norway går alt.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus