Kommer krakket nå?

Falsk alarm eller kommer krakket nå?


Mange forestiller seg at fallet i oljeprisen skyldes at det er mer olje enn det en tidligere har tenkt. Men flere finansanalytikere peker på at det heller er et signal om en økonomi i krise og at det skyldes sviktende etterspørsel. Oljeprisen har nå falt til rekordlave 37 $ fatet, noe som isolert sett skulle være en positiv impuls for økonomien - altså lavere energi/råvare-pris for et nøkkelprodukt.  


For norsk oljevirksomhet fører dette i første omgang til redusert virksomhet og oppsigelser. Dette rammer hele oljekysten i Norge. Med en slik oljepris blir ny oljeleiting i havet ulønnsomt slik at oljevirksomheten en har tenkt i Barentshavet ganske sikkert nå settes på vent.


Det betyr at miljøgevinstene Norge bidrar med, mest av alt skyldes kapitalismens krise mer enn spesifikke miljøtiltak. 


I dag 17.12  ligger det to meldinger på nettstedet Peak Oil som begge peker i samme retning. I den ene som dreier seg om den mengden olje som befinner seg på oljetankere. Utgangspunktet er USAs oljehavn i Galveston, Texas. Det viser det seg at mengden olje som til enhver tid befinner seg i oljetankere er fordoblet i løpet av dette året og tilsvarer en dags globalt forbruk nå. Tankerne brukes nå i praksis som stasjonære oljelagre.


Tidligere har en sendt tankere ut på markedet og ofte omdirigert disse underveis dit den største prisen er oppnådd. De har fungert i praksis som flytende oljelagre som var disponible for markedet.   Det nye som nå skjer er at i tre tilfeller nylig er disse sendt tilbake til oljehavnen i Galveston. De har måttet returnere etter å seilt ut i Atlanterhavet med kurs for europeiske havner. Det ligger nå 40 tankere på reden utenfor Galveston, med en samlet kapasitet på 28,4 millioner fat, og venter på leveringsoppdrag. Det nye er at tre tankere på vei over Atlanterhavet, Vendome Street, Atlantic Star og Atlantic Titan, måtte ta en u- sving og er dirigert tilbake til Galveston.


Den andre meldingen forteller at tre store fond på børsen er nettopp falt sammen og at panikken sprer seg nå på Wall Street. Fondene som Third Avenue Management og Stone Lion Capital Partners driver har stoppet utbetalinger til spekulanter (investor er det pyntelige ordet for spekulant), og fondet som drives av Lucidus Capital Partners har tapt hele porteføljen.


At spekulanter ikke får utbetalinger av fondene betyr i praksis at mange av spekulantene er heldige hvis de før noen øre tilbake for hver krone de har investert.


I artikkelen skriver de at det sentralbanken nettopp gjorde, å heve styringsrenten, var det verste som kunne skje. Det er som å gi arsenikk til en som er arsenikkforgiftet. Og så avslutter artikkelen med at vinnerne nå blir de som klarer å trekke ut pengene før det virkelig smeller.


Men det gjenstår å se om det er løskruttladning som går av, eller om vi står overfor et virkelig krakk.

Bloggkommentarer levert av Disqus