​Krig er ikke heroisk - det er dyrt

Mange veteraner fra USAs militære styrker sliter.Mer enn 75% av sårete veteraner sliter med ettervirkninger av sin krigsdeltagelse, i fagspråk kalt PTSD. Dette fremgår av en oversikt av organisasjonen Wounded Warrior Project i USA.

Steve Nardizzi som er leder for organisasjonen sier at det er data fra mer enn 23 000 veteraner som er grunnlaget for denne oversikten.  

Disse folkene sliter med usynlige seinskader som følge av krigsdeltagelsen og det blir ikke bedre med årene , sier han.

Steve Nardizzi antydet også med utgangspunkt i denne oversikten at mange vil måtte slite med sine plager livet ut. 

I denne oversikten sa over halvparten at de hadde søkt profesjonell hjelp for plagene sine som dreide seg om slike ting som medikamentavhengighet, alkoholproblemer, følelsesmessige forstyrrelser og familieproblemer. 

«Over år viser det seg at mentalhelse-spørmålene blir mer fremtredende hos veteraner som har tjent i Irak og Afghanistan», sa han. «Det er også grunn til stor bekymring at tilgangen på kvalitets- mental helsehjelp ikke holder tritt med etterspørselen.»


Det han her sier er i virkeligheten at for mange av veteranene er det ikke hjelp å få. De må slite med invalidiserende plager resten av livet - mens psykologer som konstruerer torturprogrammer ble rikt belønnet….

Det er klart at selv om ikke en har deltatt direkte i krigshandlinger, vil bare å være vitne til vold i   krig og krigshandlinger påføre de involverte varige inntrykk som mange vil slite med. Dette vet alle som kjenner litt til problemene til den norske fredsbevarende FN-kontigenten i Libanon på 1980-tallet.

Det betyr at svært mange fra USAs krigsmaskin i Afghanistan og Irak, med sine familier i USA er påvirket på en negativ måte av USA angrepskriger. 

Krig er i sannhet en dyr affære for nesten alle.

Bloggkommentarer levert av Disqus