Krig er næring for IS

A/S Mord


Det begynte i Afghanistan. Der ble islamske krigere fra Saudi–Arabia sendt av USA for å kjempe mot Sovjet. Dette var spiren til et monster, Al–Qaida. Dette var fundamentalistiske krigere som bekjente seg til jihad. Dette betyr ”hellig krig”, men kan også ha flere betydninger. Trosmessig kalles disse salafister, som egentlig betyr de som kjemper for tradisjonene. 


De var sunnimuslimer og bygde sitt virke på sharia–lover. De hadde USA og Israel, samt falske muslimer som erklærte fiender. På 1990 – tallet begynte de å rette sine våpen mot sine velgjørere, USA. De opprettet celler av terrorister ulike steder. I august 1998 rettet de samtidige bombeangrep på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania. 


Den 11.9. 2001 ble World Trade Center i New York og Pentagon angrepet ved hjelp av passasjerfly som ble styrtet inn i bygningene. Flere tusen omkom. President George W. Bush erklærte straks sin ”krig mot terror”. Dette var en strategisk tabbe, noen advarte, men forgjeves. Land som Afghanistan, Irak og Libya ble angrepet. Syria ble destabilisert og invadert av ekstreme islamister. 


Krigene har direkte og indirekte tatt livet av hundretusener mennesker, ikke minst av sivile. Hatet vokste, dette gav ny næring til terroristene. En rekke terroraksjoner fulgte. Istanbul, Bali, London, Madrid og Paris er eksempler. Svaret har vært bombeangrep og droneangrep. Å drepe en ideologi gjøres ikke med bomber.

 

I dag kan vi slå fast: Krigen har vært mislykket. Terroristene har vunnet terreng. Dette viser aksjonene som har tatt livet av så mange. Først var det Al–Qaida. Lignende organisasjoner så dagens lys. Al–Shabab, Boko Haram, ISIL osv. Med hensynsløse metoder kjemper de for sitt mål, kalifatet som skal omfatte hele verden. Organiseringen skjer via sosiale medier, krypterte meldinger spres på ulikt vis over nettet.  


Organiseringen har vært effektiv. Celler er opprettet i mange land og verdensdeler. Paris er rammet av terroraksjoner i 2015. Igjen gjøres nye feil. President Hollande sier at Frankrike er i krig. Mot terroristene. Frankrike sender bombefly til Syria. Som ikke vil endre en tøddel. Denne aktiviteten vil i fremtiden utsette for eksempel Paris, London, Washington, Moskva eller Brussel for flere terrorangrep.  


Norge kan være utsatt. IS er A/S Mord. Hensikten er å spre rådvillhet, redsel og avmakt. I tillegg hever Hollande dem opp på statsnivå ved sin handlemåte. Dermed har de oppnådd det de ville.

 

Den største endring i Syria–konflikten er Russlands inntreden 30.september. Russland trådte inn på forespørsel fra Syrias president Basar–al–Assad. Etter det er den internasjonale koalisjonen mot IS styrket. Ikke nødvendigvis med bomber, men med diplomati og andre defensive trekk som kan strupe IS.

 

De mange flyktningene som har druknet i Middelhavet kommer fra konfliktområder som har vært rammet av krig. Flyktningene strømmer nordover i Europa. Norge er dårlig beredt for disse flyktningene. Politikerne forutså ikke denne flyktningstrømmen. Men strømmen må stanses. Dette gjøres ved å sikre fred i krigsområdene. Og ved hjelp til flyktningene i deres nærområder. Det er her ressursene må settes inn. 


Vi har møtt oss sjøl i døra denne høsten. Våre ”humanitære kriger” har slått tilbake. Dette viser hvor feilslått den politikk anført av USA/NATO de siste årtiene har vært. Bombingen gir ikke noen løsning. Den rammer sivile, ikke IS. 


De underliggende årsaker er kampen om ressurser, økonomi og den politikk som USA/Israel/NATO har ført. Konflikten sionister/palestinere ulmer hele tiden. 


Noe kalifat blir det ikke. Til det er ikke ISIL sterke nok. Og avskyelige handlinger vil ikke få noe sympati eller støtte fra noen. Kalifatet vil igjen havne på historiens skraphaug. 


Steinar Åge Brenden 

Bloggkommentarer levert av Disqus