Legg press på Tyrkia og Saudi-Arabia

Enda mer bomber?


Det kommer nå krav om enda mer bombing av IS-kontrollerte områder i Syria og Irak. Og de mest bombekåte i FrP er naturligvis umiddelbart frempå og skal vise hva Norge enda en gang er gode for.  Ingenting er lært av Libya-katastrofen.


Spørsmålet er hvor hensiktsmessig dette er. Militært kan det være hensiktsmessig som ledd i en bakkeoffensiv, men da må de være styrker på bakkens som trenger støtte. Jugoslavia-bombingen som NATO stod for, med kontinuerlig bombing av Jugoslavia i nesten 80 dager, viste seg å ha liten direkte militær effekt, men den bidro til å ødelegge landets sivile infrastruktur og utløste en stor miljøkatastrofe i Donau.


Frankrikes bombing av Syria uten i samarbeid med landets regjering, har derfor sannsynligvis liten militær betydning, men kan faktisk i konsekvens føre til økt oppslutting om IS. Den gir naturligvis den hjemlige opinionen et inntrykk av handlekraft, men vil sannsynligvis fungere i praksis som et slag i luften.


Slik mange lenge har fremhevet er det politiske tiltak som trengs og her har naturligvis Frankrike langt større muligheter å gjøre noe. Men vil de det?


Det viktigste tiltaket er naturligvis å legge press på Frankrikes venner Tyrkia, Emiratene og Saudi-Arabia for å stanse deres omfattende støtte til IS. Det er en medisin som vil virke ganske umiddelbart. Det vil ikke koste menneskeliv, men det vil koste politisk for eliten.


Saudi-Arabia er arnestedet for den ideologien som driver IS og de har finansiert utviklingen av denne ideologien i flere tiår på en rekke måter, blant annet ved å betale for bygging av religiøse skoler og moskeer i en rekke land hvor denne ideologien utbres. Saudi-Arabia finansier fortsatt IS og fungerer som en idealstat for organisasjonen.


Tyrkia er NATO-alliert. Landet forsyner, utruster, og hjelper IS på en rekke måter. De tar imot oljen fra IS-områdene og hjelper til med omsetningen av den. Grensen mellom Tyrkia og IS-kontrollerte områder er åpen og luftig. Tyrkia er et fristed for IS.


Det er derfor påfallende at ingen medier eller vestlige politiske ledere stiller krav til disse statene som i praktisk politikk fortsatt støtter IS. Det er mer enn påfallende fordi politiske krav overfor disse er det mest nærliggende og minst forferdelige. Krig er alltid det verste som må unngåes såfremt det er mulig. Men gjør de det avslører de samtidig sin egen politikk og mediene avsløres som propagandasentraler og ikke kilde til virkelig informasjon.


Det er klart at Frankrike og alle andre Nato-land har sine svin på skogen i denne saken, helt tilbake til 1980-tallet da treningen av Al-Qaida startet av USA og finansiert av Saudi-Arabia. Politiske krav til gamle allierte i Midt-Østen vil derfor være kroken på døren for en årelang politikk, fordi slike vil ramme det etablerte establishment midt i fjeset.  Det er resultatet av deres egen politikk som nå treffer dem med full tyngde.


Knut Lindtner

Bloggkommentarer levert av Disqus