Leksjon for Troikaen

Hellas og Portugal viser at tøffe nedskjæringer ikke hjelper og blir avvist av flertallet i befolkningen.

(EU-troikaen: EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet)

Torsdag, 12/11-15, ble store deler av Hellas lammet av generalstreik. Den ble fulgt opp av massive protester. Også tidligere Tsipras-supportere deltok.  

Den nye politikken som i sterk grad styres av EU-troikaen, medfører enda flere forsakelser for massen av grekere. Men folket reagerer anderledes enn Brüssel hadde håpet. De godtar ikke sin skjebne uten videre. Under generalstreiken, 12/11, viste de med  protester at motstanden fortsetter. Det skremmer EU-lederne når demonstrantenes krav om å stanse velferdskutt også støttes av regjeringsmedlemmer. Så labil er situasjonen i landet.  

Med i EUs kalkyle er et sideblikk til venstresiden i Portugal og Spania. Hellas måtte derfor statueres som eksempel, men det virket ikke i Portugal. Ved parlamentsvalget primo oktober fikk 3 venstrepartier klart flertall selv om Berlin og Brüssel sa at den neoliberale portugisiske høyre-regjeringens nedskjæringer fungerte. Etter 4 års sparediktat var tilsynelatende Portugal på bedringens vei. Fra 2008 var statsgjelden, målt i forhold til BNP nesten doblet, til 126 % av BNP i 2014. Etter at Lisboa signerte `redningspakken` på 78 milliarder euro, bestemte EU-troikaens sparepolitikk dagsorden for Portugals konservative regjerings-koalisjon. Offentlige utgifter ble kuttet. Alt mulig ble utsatt for beskatning av de vanlige portugiserne, mens offentlig eiendom og omsorgsbedrifter ble privatisert. 

Samtidig ble lønner og pensjoner holdt nede på eksistensminimum for det store flertallet eller de ble kuttet ytterligere. Månedslønn ble satt ned til 500 euro. Gjennomsnitts-husleie for enkle rom er 250 euro pluss 50 euro til vann og strøm. For en familie på 4 ble det da bare 200 euro å leve for i måneden. Her må noteres at troikaen krever økning i MOMS til 23 %. Fra Brüssel får vi da høre at Portugals økonomi nå er slankere og mer effektiv. Offentlig underskudd falt fra 11 % i 2011 til 3 % i 2015. Og viktigere: Offisielt registrert arbeidsløshet sank fra måned til måned til under 14 %. Dermed kunne det bevises at EU-troikaens medisin angivelig fungerte. 

Men så falt fjellet av løgner sammen: Det statlige statistikk-kontoret i Lisboa måtte vedgå at faktisk arbeidsløshet i `utvidet forstand` lå på om lag 22 %. Deutsche Welle fortalte 28/4-15 at Portugals regjering har pyntet på tallene for å gladgjøre EU-institusjonene.  

Statspresident Anibal Cavaco Silvas kuppforsøk mislyktes dessuten. Trass i seier for venstrepartiene ville han for enhver pris hindre en ny regjering, med begrunnelsen at det ville være `falske signaler til finansmarkedene`. Nå skal altså Portugal regjeres av en koalisjon av PS-sosialister, venstreblokken og kommunistene. Mye avhenger av hvor `radikalt` regjeringsprogrammet for koalisjonen blir og om den lykkes i å underordne sterke ideologiske ulikheter med kamp mot troikaen. I Chapel Hill, North Carolina, USA, er forskningsinstituttet European Union Center of Excellence. Derfra sjekkes 268 politiske partier i alle EU-land på ideologiske holdninger. Ifølge instituttet som vurderer alle fra venstre mot høyre, står Portugals kommunistiske parti, PCP, på 4. plass, den portugisiske Venstreblokken på 8. og Portugals sosialistiske parti, PS, er på 122. plass, altså like i nærheten av sentrum i EU-spekteret. Følg med!

Oversatt fra Junge Welt, 24/11-15 av Per Lothar lindtner, noe forkortet. Kilde: Rainer Rupp.          

pastedGraphic.png


Bloggkommentarer levert av Disqus