Mange i kø for utmelding hvis folket får sjansen

Nesten alle EU-land vil kunne følge Storbritannia


Nesten alle EU-statene kunne komme til å følge i Storbritannias fotspor og stemme for å forlate blokken, har den franske parlamentsmedlemmet som er ansvarlig for Europiske spørsmål i president Hollandes Parti (sosialistene), Philip Cordery, uttalt. Cordery talte på et møte som «Fabian organisasjonen» holdt i tilknytning konferansen engelske Labour holder årlig i Liverpool.


128477-philip-cordery-580x310.jpg

 Philip Cordery


«Jeg tenker at det som skjedde i UK som følge av folkeavstemningen kunne ha skjedd i nesten hvert av alle de andre landene i EU - unntatt i de andre landene hvor ingen statsminister ville ha vært så uansvarlig som å be om en folkeavstemning,» sa Cordery som er halvt engelsk Det er The Independent som siterer han.


«Ser vi rundt oss i dag vokser euro-skepsisen frem overalt, populistiske bevegelser vokser overalt i Europa,» tilføyde han.


Cordery sa også at det var en utbredt oppfatning i Europa at EU beveger seg i feil retning. «Vi har slitt med en ti år lang sparepolitikk over hele Europa og folk oppfatter ikke lenger EU som en fordel med tanke på jobber, eller i forhold til økonomi, eller som noe som gir sosial fremgang.»


Philip Cordery hadde tidligere jobben som generalsekretær for det overnasjonale Partiet for Europeiske Sosialister,  en gruppe som har som målsetting å fremme det det gjensidige samarbeidet innad i EU.


Det britiske folket stemte for å forlate EU i juni i år. Prosessen for å gjennomføre Brexit er meget komplisert og akkurat nå foreligger hverken timeplan eller betingelser for hvordan det skal gjøres.


I kjølvannet av Brexit har en rekke europeiske ledere (hovedsaklig høyre-orienterte) sagt at den kunne tenke seg at det avholdes folkeavstemninger i deres land.


I juni ba den franske politikeren Marine Le Pen og en Frexit avstemning, mens tilsvarende ble fremmet i Nederland av Geert Wilders, som er leder for det populistiske nederlandske høyre-fløy-partiet PVV som akkurat nå ligger best an på meningsmålingene. De har fremmet kravet om at «Nexit» må etterfølge Brexit. I den tsjekkiske republikken sa statsminister Bohuslav Sobotka i februar at «hvis Storbritannia forlater EU, «kan også vi forvente diskusjoner i løpet av et par år vi skal gjøre det samme.»


sobotka_bohuslav1.jpg

Tsjekkias statsminister Bohuslav Sobotka


I slutten av Juni viste en meningsmåling i Østerrike at 40% av befolkningen ønsket sin egen folkeavstemning om EU-medlemskapet. I mars i år viste en meningsmåling at 53% av innbyggerne i Frankrike ønsket det samme. I mai viste en måling i Tyskland at 29% av befolkningen ønske å forlate EU.


Kommentar Knut Lindtner: Den politiske vinden blåser nå mot EUs oppløsning, men Norges Storting, regjering og de viktigste mediene får ikke dette med seg. Her fortsetter tilpassingen til et system som Norges befolkning ikke vil ha - men som kapitalkreftene i Norge ser seg tjent med.


Dette systemet undergraver alle faglige- og dermed velferds-rettigheter som er kjempet frem i Norge over mange år. Når vil en f.eks. gå løs på den norske sykelønnsordningen for å «harmonisere» de sosiale ytelsene med resten av Europa? «Harmonisering» er en forskjønnede omskriving for å senke velferden også her til et lavere «europeisk nivå».

Bloggkommentarer levert av Disqus