​Mange soldatselvmord

Ukrainas hær sliter med oppslutningen og rekrutteringen. Tidligere i år er det avdekket at sært mange som innkalles til militærtjeneste rett og slett forsvinner. Mange i den østlige delen av landet reiser til Russland for å slippe unna. Vi har meldt om dette tidligere og at opinionsmålinger i Ukraina viser at flertallet ikke vil ha mer av borgerkrig:

http://www.derimot.no/blog/ukrainere-vil-ha-slutt-...

Det har også vært meldinger om synkende kampmoral i den Ukrainske hæren og trefninger mellom den og de frivillige bataljonene, f.eks. den nazistiske Azov-bataljonen.

Nå kommer altså meldinger om depresjoner og selvmord i den Ukrainske hæren. I løpet av godt og vel et år er det rapportert om 136 selvmord. I de fleste moderne krigsmakter er en klar over at det er viktig å bearbeide traumer som er følgetilstander av krigsdeltagelse. At tiltakene kan variere og ikke alltid stå i forhold til kunnskapen, er en annen sak.

I den Ukrainske hæren følges ikke soldatene opp etter dimittering, men sendes rett hjem. Dermed overlates oppfølgingen til tilfeldigheter og det er en av grunnene til de høye selvmordstallene. At hæren har lidd to militære nederlag og sloss for en dårlig sak bidrar nok også til det samme - slik tilfellet har vært i USA etter alle landets intervensjonskriger.

http://russia-insider.com/en/over-100-suicides-amo...

Bloggkommentarer levert av Disqus