Meningsmåling: tilliten til mediene i USA på nytt lavmål

USAs befolkning tillit til mediene - nytt lavmål

Artikkelen er oversatt av Knut Lindtner


Befolkningen i USA sin tillit til mediene har nådd et nytt lavmål og den bitre presidentvalgkampen har en del av skylden for det, viser en meningsmåling i går.


I meningsmålingen, hvor en spurte om mediene rapporterte «fullstendig, nøyaktig og ballansert», var det bare 32% av de som svarte som hadde stor eller rimelig tillit til dette og det er den laveste svarprosenten i Gallups historie og åtte prosent under resultatet fra i fjor.


Gallup startet disse undersøkelsene i 1972 og har årlig sjekket innbyggerne i USAs tillit siden 1997.


Tillit og tiltro til mediene var høyest i 1976 på 72% og denne vokste frem i kjølvannet av den undersøkende journalistikken rundt Vietnam-krigen og Watergate-skandalen, ifølge forsknings-gruppen. Tiltroen har vært under 50% fra og med 2007.

 

maxresdefault_27.jpg

Watergate-skandalen førte til president Nixons avgang og var et resultat av bl.a langt mer offensive og systemkritiske medier. Slikt øker befolkningens tiltro til mediene.


«Mens det er helt tydelig at USAs befolkning tillit til mediene er gradvis blitt slitt ned over tid, så er det valg-kampen som kan være grunnen til at den har falt så skarpt dette året,» sier Gallup i sin rapport.


«Med mange republikanske ledere og konservative forståsegpåere som sier at Hillary Clinton har mottatt åpen positiv oppmerksomhet mens Donald Trump har mottatt urettferdig negativ oppmerksomhet, så kan det være en hovedårsak til at den relativt lave tilliten til mediene er ytterligere fordampet.»


Gallup skrev også at Trumps skarpe kritikk av pressen også kan ha harr en innvirkning på opinionen.

 

donald-trump-paper-2lmfpny.jpg

Mediene har stor makt, men ikke all makt. Det går også en grense for hva de kan tillate seg av sverting og usakligheter før det virker mot sin hensikt.


Bare 14% av republikanerne sier at de stoler på mediene, og det et et virkelig skarpt fall fra 32% for et år siden og den laveste tillit blant republikanere på 20 år. Blant demokratene var fallet i tiltro til mediene fra 55 til 51% mens antallet uavhengige var det falt fra 33 til 30%.


Tilliten var også lav blant yngre voksne. Bare 26% av de mellom 18 og 49 år hadde tiltro til mediene sammenlignet med 38% for de over 50 år.


Kommentar fra Knut Lindtner: Dette resultatet overrasker ikke meg. For helt siden presidentkampanjen i USA startet er Donald Trump blitt idiot-fremstilt i mediene i USA (og naturligvis i norsk presse), mens Hillary Clinton er behandlet med silkehansker.


Men nå er det slik at det er den virkeligheten som menneskene lever i som bestemmer hvordan de oppfatter verden - i det lange løp. En kan holde seg med forvrengninger, omskrivinger, utelatelser og alle andre mulige medie-triks lenge, ganske lenge. Men alt har en grense.


Da en f.eks. latterliggjorde Trumps krav om en mur mot Mexico, overså mediene det ubehagelig faktum at dette har appell til mange arbeidsledige i USA. Om en mur er løsningen eller hvordan grensen skal kontrolleres vet ikke jeg. Poenget er at mange mennesker i USA oppfatter den ulovlige importen av billig og uorganisert arbeidskraft fra Mexico som en direkte trussel mot seg selv og egen livssituasjon. Og det var disse mennskene Trump traff på hjemmebane i denne saken.


Det var akkurat det samme som skjedde da den britiske arbeiderklassen nettopp sa nei til EU. De oppfattet de åpne Schengen-grensene på nøyaktig den samme måten.

 

1029814184.jpg

En rekke europesiske land stenger nå grensene og bryter dermed med Schengenavtalen. Motstanden i befolkningen er nå så stor mot "globalisering" eller de åpne grensene, at det ikke lenger er politisk mulig å fortsette.


Og dette er et sentralt element i fremgangen til det som «forståsegpåerne» i mediene og i det opphøyete kulturelle eliten så foraktelig kaller «ultranasjonalister» i en rekke EU-land. «Ultranasjonalistenes» fremgang skyldes at de formulerer motstand mot åpne grenser som konkret for mange betyr import av billig, uorganisert arbeidskraft og som undergraver fagbevegelsen og arbeidtakerne i alle land.


Det betyr slett ikke at de er rasister, men de setter seg imot et system som tvinger fram at alle velferdsgoder gradvis flates ut til det laveste nivået innad i EU. Det tilhengerne av denne politikken kaller «harmonisering» er med ord å pynte på virkeligheten eller «å sminke liket.»

Bloggkommentarer levert av Disqus