​Missilforsvaret er rettet mot Russland

Putin hevder at rakettforsvars-systemet i Europa er rettet mot Russland - ikke mot Iran og Nord-Korea som USA og NATO påstår. Hensikten er å nøytralisere Russlands gjengjeldelsesevne etter et kjernefysisk første slag mot landet. Mister Russland den evnen vil faren for kjernefysisk krig øke katastrofalt.

«Å vise til Irans og Nord-Koreas trusler er bare et dekke for det egentlig formålet med NATOs rakettforsvar… USA prøver å oppnå militærstrategisk overlegenhet, med alle de konsekvenser det innebærer,» sa Putin på et møte i Sochi som var viet utviklingen av landets stridskrefter.

Han minnet om atomavtalen med Iran i sommer som gjør begrunnelsen for og dermed missilforsvaret overflødig. Russland er gjentatte ganger blitt forsikret om at det er Iran det hele gjelder.

«Nå er Iran-problemet borte, avtalen er undertegnet og ratifisert. Likevel fortsetter arbeidet med missil-forsvaret som før», sa Putin.

Det første Russland dermed vil gjøre er å skaffes seg våpen som kan trenge gjennom dette forsvarssystemet. Og han fortsatte med å si at landet i løpet av de siste tre årene har utviklet en rekke lovende våpensystemer som faktisk kan trenge gjennom slike forsvarssystemer.

Han sa at Russlands fremførte bekymring de siste årene er blitt fullstendig ignorert. 

Planen ble først lansert under president Reagan, seinere tatt opp av president Bush i 2002. Men hovedkonflikten oppstod i 2007 da Polen og Tsjekkia sluttet seg til systemet og sa seg villig å huse deler av det. Siden har Tsjekkia trukket seg.

Arbeidet med det fortsetter altså. Det regnes å være fullt operasjonelt i begynnelsen av 2020-tallet.

Kommentar: Allerede nå er det klart at Russland har systemer som som kan omgå og dermed ramme dette rakettsystemet, slik at det i praksis er overflødig i forhold til den opprinnelige hensikten. Det var dette de russiske krysserrakettene som ble skutt mot Syria fra Det Kaspiske Havet, skulle demonstrere.

Enorme summer som kunne gått til fredelige formål, f.eks. gjøre livet lettere for borgerne i USA, er dermed bortkastet. Men pengene er fortsatt til glede for krigsindustrien.

Bloggkommentarer levert av Disqus