Mobiltelefonen bestemmer hvem som drepes

Dronekrigen: Mobiltelefonen bestemmer målet.

Edward Snowden, Chelsea Manning, John Kiriakou og andre varslere har fått et nytt tilskudd til gruppen - men denne gangen velger vedkommende å opptre anonymt - av helt rimelige grunner. Snowden sitter i asyl i Russland, Kiriakou har sonet over to år og Manning sitter fortsatt inne.

Vedkommende har varslet om dronekrigen og tilhører etterretningstjenesten. Han/hun har forsynt «The Intercept» (https://theintercept.com) med hemmeligstemplete dokumenter/filer om USAs dronekrig. Disse bekrefter at USAs regjerings dronekrig faktisk er i strid med loven.

Dokumentene viser «draps-kjeden» som bestemmer hvem som skal drepes. Fra varsleren siterer vi:

«Denne opprørende eksplosjonen av overvåking - hvor en følger folk, rangere og setter dem på lister, gir dem nummer og forsyner dem med etiketter og utdeler dødsdommer uten varsel, på en verdensomspennende slagmark - alt dette er helt fra starten av ikke riktig å gjøre.»

Disse hemmelige dokumentene viser at administrasjonen dreper utallige sivile som følge at den stoler på «etterretningsignaler» i uklare krigs-soner hvor de forfølger mobiltelefonsignaler eller computer-signaler. Men de ikke vet om den som skal drepes i det hele tatt er i nærheten av signalkildene. Dokumentene viser at mer enn halvparten av etterretningen som brukes til å lokalisere potensielle mål benytter seg av denne metoden.

Denne hemmelige kilden beskriver at de som avgjør hvem som skal leve eller dø stoler fult og helt på disse kraftige maskinene som leverer uhorvelig mengder data og etterretning. Dette fører til at de gis en følelse av guddommelig makt.

Vedkommende beskriver en situasjon hvor en avfyrte et missil mot et mål (person) inne i en gruppe mennesker som noe en «måtte tro var best».

Når en uidentifisert person blir drept av droner karakteriseres dette offisielt som «fiende drept i kamp», med mindre det foreligger bevis etterpå at vedkommende var «uskyldig». «Det er jo galskap», sier varsleren, «men etterretningsvirksomheten har slått seg til ro med denne måten å gjøre det på, slik at de kan omskrive drapene som lovlige».

«Administrasjonens praksis med å redusere de sivile tapene på denne måten er i beste fall en overdrivelse, om det da ikke er direkte løgn», sier varsleren.

Fra januar 2012 til februar 2013 ble en operasjon som ble kalt «Haymaker» (slottarbeider, overs.) gjennomført i de Afghanske provinsene Kunar og Nuristan. Ifølge «drone papirene» var nesten 90% av de menneskene som ble drept ikke de som var målet for angrepene.

I 2013 uttalte Obama på det nasjonale forsvarsuniversitetet at «målene må utgjøre en vedvarende og nært forestående trussel mot US-borgene for at makt skal kunne brukes mot dem.» Selv om en hevder at dette fortsatt gjelder viser disse hemmelige «drone papirene» at «målet bare tenger å utgjøre en trussel overfor USAs interesser og personell». Det er noe helt annet en en umiddelbar trussel.

Når presidenten har godkjent et mål har en 60 dager på å utføre angrepet. En 60-dagers periode er noe helt annet enn en «umiddelbar trussel» og er står dermed helt i motsetning til kriteriet for å kunne drepe.

Befolkningen i USA vet lite om dette og at en haug med uskyldige sivile drepes på denne måten. En studie av prof. Jeff Bachman konkluderte med at New York Times og Washington Post i vesentlig grad underrapporterte tallene over drepte sivile, rette ikke opp feilene når de ble gjort oppmerksom på det og overså betydningen av internasjonal lovverk.

Vedrørende dronekrigen i Irak og Afghanistan, rapporterte Gregory McNeal som er ekspert på nasjonal sikkerhet og droner ved jusstudiet Pepperdine, at i 70% av tilfellene hvor en foretok droneangrep var det basert på en feilidentifikasjon.

Dronene er Obamas våpenvalg fordi det ikke fører til drepte USA-borgere. Det er populært hjemme, selv om det ikke er det i de landene som utsettes for det. Politisk gir det et inntrykk av tøffhet og den langsiktige skaden dukker ikke opp før langt seinere.

Dronekrigen skaper martyrer og langt flere USA-fiendtlige krigere enn den dreper. Som en tidligere fransk konge sa: «Etter oss kommer syndfloden».

 

Bloggkommentarer levert av Disqus