Moskva er hovedfienden

Med Moskva som hovedfienden - Ny opprustningsspiral fra USA: 


Som polske aviser melder, skal det visstnok ikke vedtas stasjonering av permanente styrker fra USA og Vest-Europa i østlige medlemsland under et planlagt NATO-toppmøte sommeren 2016 i Warszawa. Det kan muligens dempe forhåpningene til Polens regjering om å kunne blåse seg opp som frontstat og regionalmakt i kald krig nr 2. 


Grunnen er visst at det krever konsensus fra alle NATO-land og den er ikke der nå. At altså permanent stasjonering av NATO-enheter rett utenfor St Petersburg, bortsett fra at den koster mye, for øyeblikket ikke kan settes i gang av alliansen samlet, betyr likevel slett ikke at USA vil trekke seg som leder for sine bilaterale engasjementer i Øst-Europa. 


34018.jpg

Rembrandt var utrolig med sine portrettbilder.

New York Times forteller nå om en ny amerikansk runde med opprustning i Baltikum, og til nå ser det ut som om US-administrasjonen vil sende et klart politisk signal til Moskva: Dere må ikke innbille dere at innsatsen mot IS i Syria vil svekke fronten vår i Ukraina. Vestlige militær-diplomater må riktignok misbilligende anerkjenne en effektiv russisk luftstøtte til Assads krig mot IS i Syria, men Russland har en avgjørende mangel: De støtter feil mann og vil slett ikke danse etter Washingtons pipe. Det er skandalen. Derfor er det bare helt logisk når opprustning av Baltikum blir nødvendig for å stagge de russiske maktambisjonene. 


Så kommer anklagen: `Russland har vist seg å være en tyngre aktør enn ventet og utgjør en trussel mot våre østeuropeiske alliansepartnere: `Det som skjedde da Russland tok over på Krim, viser det`.  Men vi ser ennå ikke noe som kan bekrefte gjentatte anklaget om `hybrid krigføring` fra Russland i Baltikum; Der er ingen `høflige unge menn` i Tallinn, Riga eller Vilnius med unntak av dem i NATO-uniform. I Litauen er russerne relativt fåtallige, men det er mer enn nok russisk-språklige i Estland og Latvia som tar seg den frekkheten å følge TV-sendinger på sitt eget språk i stedet for å velge nasjonal NATO-kanal. Det er nå argumentet for at det foreligger en reell russisk trussel mot hjemmefronten i Baltikum. 


rembrandt-painting-gold_helmet.jpg

Skummel type. Russer?


Men det begrenser seg ikke til Baltikum. Søndagsutgaven av Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev 31/1-2016 at `de om lag 2 500 000 russisk-tyskere kan være en potensiell 5. kolonne for en russisk informasjonskrig`. En tysk tabbe: Først hentes folkene hjem til Tyskland. I flere ti-år måtte de dele lidelsene til sovjetborgerne på grunn av sine evangeliske oldeforeldre. Og nå viser det seg nå at de avvises av den nye og toneangivende antirussiske kulturen. Men Angela Merkel kan jo ikke gi forgjenger Helmut Kohl skylden for det. Da får hun bare en ny og svært krevende flyktningedebatt på nakken, med Frankfurter Allgemeine i spissen. 


Russiske kvinner og menn, som kan til og med ha familie-relasjoner i Norge: Ta advarslene fra forsvarets e-sjef i 2015 på alvor: Norges rolle som hangarskip for forkjøpskrig er truet av `en russisk informasjonskrig i mediene`. Hans Wilhelm Steinfeld kan bekrefte det. 

                         

Bearbeidet og oversatt, Per Lothar Lindtner, 5/2-2016. Kilde: JW/ Reinhard Lauterbach, 3/2-16. 


Bloggkommentarer levert av Disqus