Motsetninger mellom München og Berlin

Motsetningene innad i Tyskland forsterker seg.

I etterkant av Paris-terroren krever nå den Bayerske finansministeren, Markus Söder, at Angela Merkel endrer landets flyktningpolitikk. Det må bli en slutt på massetilstrømningen av flyktninger til Tyskland:

«Dagene med ukontrollert immigrasjon og ulovlig inntreden i landet kan ikke bare fortsette som før. Paris forandrer alt.» sa Söder i et intervju med avisen «Welt am Sonntag».

«Det er uakseptabelt at vi ikke vet hvem som ankommer Tyskland eller hva de foretar seg her. Vi må stoppe dette med alle midler». sa han.

Han påpekte at hvis EU ikke kan forsvare egne grenser må Tyskland forsvare sine på egenhånd. «Og hvis Tyskland ikke klarer dette må Bayern gjøre dette for sin del. Det har vi klart før i tiden.»


Han holdt fast med at CSU (Den Kristelig Sosiale Unionen) var fortsatt en alliert til Merkel, men sa at hun nå måtte ta hensyn til også deres ønsker og vilje:

«… at det ville være en fordel at Merkel vedgikk at åpningen av grensene i et ubegrenset tidsrom var et feilgrep.»


Kritikken fra Söder er helt i tråd med det CSU-lederen, Horst Seehofer, har sagt i flere måneder. Etter hendelsene i Paris uttalte han at «vi trenger å få en oversikt over hvem som beveger seg gjennom landet vårt». Han sa at flyktningekrisen også kunne benyttes av terrorister til å komme seg ubemerket inn i Europa.

Kommentar: Men det er andre krefter som drar motsatt vei. Spekulanten Soros, som står bak flere av de såkalte fargerevolusjoner, ønsker denne utviklingen og investerer i og arbeider for den. Tunge industriledere i Tyskland ønsker tilgang til billig arbeidskraft. Merkels politikk er i stor grad styrt av økonomiske interesser. Jeg tror at «humanismen» er et skalkeskjul for ikke å vise folk flest hva det egentlig dreier seg om.

Bloggkommentarer levert av Disqus