Nasjonaldagen - den verste for urbefolkningen

Australias nasjonaldag:


Den verste dagen for urinnbyggerne.


For mange australiere er nasjonaldagen en fridag de kan feire med god mat og drikke. For urinnbyggerne er det motsatt: En protest- og sørgedag.


Fra Wikipedia:


Australias historie begynte først da folk emigrerte til det australske kontinent fra nord, omtrent 40 000 til 50 000 år siden. Den skrevne historien til Australia begynte da nederlandske utforskere først oppdaget landet i det 17. århundre. Tolkningen av Australias historie er foreløpig en omstridt sak, spesielt angående den britiske koloniseringen og behandlingen av aboriginer.

Det har bodd mennesker i Australia i minst 50 000 år, siden forfedrene til aboriginene ankom Australia fra Sørøst-Asia. Den første europeiske oppdagelsen av Australia skjedde i det 15. århundre. Storbritannia gjorde krav på det i 1770, og det ble kolonisert som en straffekoloni i 1788. Fem andre kolonier, noen frie og noen straffekolonier, ble grunnlagt tidlig i det 19. århundre.

 

6bf963583f9640ca89289f39871161ac_18.jpg


Denne dages feires altså av de som er etterfølgere av kolonistene av landet og av mennesker som er kommet til landet fra andre land, faktisk fra hele verden. Koloniseringen førte til et av verdenshistoriens største folkemord av kontinentets urinnbyggere, kanskje ikke først og fremst som følge av direkte nedslaktinger men en følge av sykdommer som fulgte med europeerne.


Nasjonaldagen 26. januar 1788 var datoen da den franske ekspedisjonen på to skip ledet av admiral Jean-François de La Pérouse, ankom Botanybukta og Sydney Cove. Det er altså Australias nasjonaldag. Det kan også være verdt å merke seg at:


«Europeisk bosetning begynte med en flokk straffanger, bevoktet av annenrangssoldater. En av tre straffanger var irer. En femtedel av irene ble transportert bort i forbindelse med politiske opprør og forstyrrelser knyttet til eiendom av land som var vanlige i Irland på den tiden.» (Wikipedia) 


Som tilfellet var i Amerika, ble den opprinnelige befolkningen uhyggelig desimert om følge av koloniseringen. På Tasmania, øya sør for det Australske kontinentet, ble alle urinnbyggerne drept som følge av koloniseringen:


Tidlig på 1800-tallet ble nesten alle tasmanske aboriginer drept av europeiske bosettere i en konflikt som varte i tiår og har blitt døpt The Black War, eller den svarte krigen. (Wikipedia).

 

dc7600d4cbc54da1972df56d11377cf6_18.jpg


For urinnbyggerne i Australia er det faktum at det som feires som nasjonaldag, er den dagen koloniseringen startet og som førte til katastrofe for landets opprinnelige befolkning - dette forholdet oppleves naturligvis som en hån og derfor avholdes nå protester over alle de store byene over denne feiringen.


De går under paroler som:


«Nasjonaldagen er en sorgens dag». eller

«Invasjonsdagen er ingen festdag».


«Jeg beklager at vi skaper ubehag for deg», sa den aboriginske poeten Ken Canning  til en politimann som ville ha dem til å gå en annen vei, vekk fra hovedgatene, «men vi har vært utsatt for ubehageligheter de siste 228 årene».

 

e1dd7e38502d4738bf4076807efcec92_18.jpg


Og det var nok bare mildt sagt.


Den store fattigdommen som mange lever under, tyveriet av deres land og antallet fengslete i forhold til hele befolkningen, var noen av de temaene som ble tatt opp denne dagen av aktivistene.


Situasjonen er velkjent fra lignende konfliktlinjer i Amerika, både nord og syd, fra Grønland og også fra de samiske områdene i Skandinavia. Men det er nok noe spesielt at flertallet i Australia har som nasjonaldag den dagen den europeiske koloniseringen av landet - som allerede var kolonisert 50000 år tidligere - begynte.

 

 

Bloggkommentarer levert av Disqus