Nato til Syria?

Hva skal vi med Børge Brende?


Vår utenriksminister er fullstendig ute av stand til å si en eneste setning som ikke er veiledet av USAs utenriksdepartment. Det hadde vært bedre for det norske folk om USA heller hadde satt inn en amerikaner som behersket norsk, så befolkningen bedre kunne forstå hva vi forholdt oss til.


Ser vi på det kartet som Pentagon utga i sept 2013, tegnet av offiser Robin Wright, om hvordan Midtøsten skulle se ut etter en serie med "regime-change" kriger, må vi fastslå at prosjektet deres er totalt mislykket. Det betyr ikke at USA innser noen dystre realiteter, men tvert om klekker ut ytterligere galskap for å få Midtøsten som sin koloni. Toppunktet for dette var da general David Petreaus for noen måneder siden, edru og i fullt dagslys, foreslo at USA skulle væpne Al-Qaida for å bli kvitt Bashar al-Assad.


Bashar al-Assads store forbrytelse er at han har gale geopolitiske allierte så som Iran og Russland som i sept sendte inn anseelige militære styrker. Et sjokk for Nato-USA.


Men selv Iran med sine 2-3000 elitesoldater måtte ha svak etterretning, for de led store tap for noen uker siden utenfor Aleppo. Sannsynligvis kommer dette av en undervurdering av hvor tungt hærene til NatoTyrkia,Saudi Arabia og Qatar understøtter sine respektive stedfortreder (proxy) Jihadgrupper.


Avlytting av kommandosambandet til Islamsk Stat viser til at der snakkes det hovedsakelig tyrkisk og russisk. Åpenbart er det flust av av militært personell fra Nato-staten Tyrkia inni Islamsk Stat og de russisk talende er Tsjetsjenere som er offiserer i Islamsk Stat.


En av de formidable høyprofesjonelle gruppene i Syria er AHRAR AL-SHAM som er 100% oppbygget av styrtrike SaudiArabia og dets "General Intelligence Precidency". Her mangler det ikke på sofistikerte våpen innkjøpt de siste årene fra Frankrike,England og USA.


De som i USA har vært pådrivere for alle disse krigene i den islamske verden som nå gir sitt blowback til Paris og med flyktningekrisen, har vært de zionistiske neocons - også omtalt som Prøysserne og The Warriors. Selv blant de tv-hjernevaskete amerikanerne har det proppet opp den forestillingen at disse folkene har ikke USAs interesser først, men Israels. Ikke desto mindre behersker de media-kommando postene i USA og har ingen hemninger med å fortsette på krigsstien med Pentagon som sitt foretrukne våpen. Ikke Israels IDF.


En definitiv talsmann for Neo-cons er eldre Bill Kristol som nå har full tilgang til TVs «prime time» for å agitere for at USA skal sende 50 000 soldater inn på bakken i Syria. Og fra Frankrike kommer ideer om at de sammen med USA skal trappe opp krigen i der. Fra Nato-hold agiteres det for at Nato skal inn for å utslette Islamsk Stat, skjønt selv heller ikke disse klarer å skjule at det viktigste for dem er å fjerne Bashar al-Assad.


Vi kan altså ikke helt se bort fra at Nato-Norway flytter over Telemarksbataljonen fra Natos oppmarsjområde Baltikum til Nato-Tyrkia for å drive med okkupasjon av Syria. I så fall får verdens zionistiske neocons en ny katastrofal krig som resultat.

NatoTyrkia backer Islamsk Stat fordi de kriger mot Kurderne som vil ha egen stat. I øyeblikket er både USA og Tyskland militære støttespillere for Kurderne.


En av de nye konfliktene som seiler opp inni Europa blir da en mer eller mindre åpen krig mellom tyrkere og kurdere som begge ruster seg for den.

Det er i ramme alvor snakk om EU-toppmøter raskt for å få NatoTyrkia inn i EU.


Tyrkia er idag kanskje det aller viktigste land som støttespiller for det globale Jihad.

Helt åpenbart er en stor del av den politiske eliten i Europa fast bestemt på å utrydde alle spor av tradisjonell kristenkultur og tradisjonell ytringsfrihet i Europa. De kan ikke få gjort Europa islamsk fort nok.Jan Hårstad


Bloggkommentarer levert av Disqus