"Never let a good crises go to Waste."

Grenzschutztruppe for Norge?

Det som står på dagsorden for EU-kommisarene i Brüssel denne uka er ferdiggjørelsern av et dokument om en overnasjonal militær bevoktning av EUs Schengen-grenser. Ett av de ivrigste EU-land i Europa er Norwegen tiltross for befolkningens Nei, men vi er i Schengen definitivt og hva Brüssel vedtar denne uka gjelder også for SchengenNorge.

EU-globalistenes store drøm er som bekjent å knekke nasjonalstater og derved nasjonale grenser. Men skal de i praksis lykkes med dette,forutsettes en ny krisepreget situasjon som definitivt eksisterer nå.

Da tyske Wolfgang Schäuble ble intervjuet om utviklingen av det nasjonsbefridde EU i New York Times,bemerket han at ombyggingen av EU til en ny politisk UNION forutsatte en stor krise. Stemningen er alt annet enn lystelig i Brüssel, men nå ser man muligheten til å presse på for et Europas Forente Stater etter modell av USA. "Never let a crisis go to waste."

Ifølge tysk presse er ideen i hovedsak slik. Det opprettes et eget Kommisariat for beskyttelse av Schengen grensene. Det nåværende FRONTEX er bare på 350 mann og dette vil bli utvidet til hele 5-6000, men ikke nok med det: en rapid reaction force på 1500 personer vil stå klar til å reise til Schengen-grensene etter akuttbehov. Rent teoretisk kan vi da ikke se bort fra at disse Grenzschutztruppen en dag også kan stå i Storskog.

Det er Tyskland og Frankrike som kjører dette prosjektet som møter hardnakket motstand fra de østeuropeiske landene som sier at dette fratar dem suveren nasjonal kontroll av grenser og innvandringspolitikk. Ja, og det er da også meningen for EUs grensekommisariat skal ha overnasjonal myndighet,folkerettslig og juridisk stå over nasjonalstatene i EU. Som enhver vil forstå: dette er ett av flere tiltak som vil føre til en raskere og fullstendig integrasjon i EU - såfremt det lykkes.

Marine Le Pen tapte regionalvalget i Frankrike på søndag 13 des 2015 på grunn av mye taktisk stemmegivning og kommenterer: politikk i Frankrike er nå veldig tydelig. Det er globalistene mot patriotene.

Ikke dessto mindre brukte Kanzlerin Merkel helga til å snakke til Bundeswehr og militært personell hvor hun sjokkerer med å legge seg på en helt annen linje i Syriakrigen enn partner Hollande i Paris. Hun avviser alle former av samarbeid med regimet Assad i Damaskus,noe franske diplomater har jobbet intenst med de siste to månedene. Den felles utenrikspolitikk som Brüssel skrøt av skulle bli det nye EU,finnes ikke. De klarer ikke engang å bli enige om hvem som skal dele/ha 160 000 flyktninger.

Det samme gjør seg gjeldende med sanksjonene mot Russland som ble innført juli 2014 og som utgår i januar 2016. Ny debattrunde går nå og Italia leder en blokk som ikke vil ha mere sanksjoner. Det finnes ikke ett eneste tema hvor det hersker enighet om noe spørsmål innen EU og selv president Martin Schultz spekulerer i om hvorvidt EU finnes om ti år.

Fullstendig underrapportert i media er den voksende voldsspiralen i en rekke EU-land.

Et nytt steg i graden av vold fant sted i Leipzig lørdag 12 des 2015. Der var det både høyre og venstremarkeringer som endte med at voldsvenstre havnet i et større slag med Politiet som medførte at 69 politifolk ble skadet,politibiler en masse ødelagt,brannkorpset hindret.etc Det er i tysk presse omtalt som en GEWALTEXZESS og det skulle ikke forundre meg om denne dagen vil bli stående i historiebøkene som inngangen på den tyske borgerkrigen.

Det kan fortone seg som om Wahhabi-statene i Gulfen ser det slik at Tyskland allerede er på vei til å bli en islamsk stat for deres satsninger på moskeer og islamske kulturcentra skyter uhemmet fart.

Eksempelvis München hvor en sentral tomt på 3 300 kvadratmeter er innkjøpt for 4,4 millioner Euro. Her skal det bygges en moske til en pris av 4,5 millioner Euro og bygges et "Zentrum für Islam in Europa" på 6000 kvadratmeter, samlet pris 30-40 millioner Euros.

Episoden med Sharia Politi - varselsvester i Wuppertal - går organisk inn i et større bilde av EU-politikk. Eurabia,det nye Europas Forente Stater, som en euroarabisk nydannelse. Bat Yeor har fått rett i alle sine prognoser, men er selvfølgelig en ikke-person.

 

kilder:

epochtimes.de

deutsche-wirtschafts-nachrichten.de


Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus