Noen er tungnemme

Noen må ha det inn med teskjeer.

Det er vanlig folkeskikk å spørre venner om å få lov før en benytter seg av deres eiendom eller bekvemmeligheter. Og når venner ber om hjelp er det også vanlig høflighet å være hjelpsomme så langt det er mulig.

Dette gjelder altså venner - noe som regnes som et likeverdig forhold.

Spørsmålet er om USAs regjering har venner? Ja, vil svært mange i Norge mene. Norge er venner med USA.

Men da glemmer en spørsmålet om likeverd. Den første gangen jeg husker at det dukket opp var da den norske statsministeren Borten måtte kaste ut en CIA-agent fra statsministerkontoret som hadde tatt seg til rette der uten å spørre om lov. Det er ikke slik venner opptrer. Det er slik en opptrer overfor vasaller, overfor undersåtter.

I den seinere tiden har det blitt stadig flere eksempler på en stat, USA, som opptrer som et imperium og hvor alle andre må forholde seg til den som vasallstater. Jeg skal nevne et par eksempler. 

Da Snowden var på flyplassen i Moskva før han fikk asyl i Russland ble det spekulert på om han ville prøve å komme seg til et Latin-Amerikansk land. Etter en konferanse i Moskva skulle Bolivias president, altså landets statsleder, Evo Morales, reise hjem. Men flyet ble tvunget å lande i Østerrike for grundig inspeksjon etter Snowden. En rekke land stengte luftrommet sitt for Bolivias president sitt fly slik at det kunne kontrolleres. Ingen er i tvil om at det var USAs regjering som stod bak. Morales var forbannet og ytret seg om at det er ikke slik selvstendige stater opptrer. Det er adferden til vasaller.

Frankrikes kansellering av de russisk bestilte Mistral-skipene er en annen slik sak. Saken har skadet Frankrikes anseelse som handelspartner betydelig og de som har fulgt den har skjønt at dette ikke ble gjort av fri vilje, men fordi noen vrengte armen deres. Det samme tilfellet gjelder den milliardboten en fransk bank har fått fra USA for å ha utført normale banktjenester overfor Cuba som USA hadde innført straffetiltak overfor.

Det siste eksemplet fra Norge er at «Leger uten grenser» ber om en uavhengig gransking av den såkalte feilbombingen av et Sykehus i Afghanistan hvor deres folk arbeidet. Men nei, det vil ikke den norske regjeringen gå med på. Den stoler på en «uhildet gransking» av de som er ansvarlig for krigsforbrytelsen. Dette er altså et eksempel på bukken og havresekken, men overfor USA har en tillit til at bukken ikke forsyner seg av godsakene, eller rettere pynter på den forbrytelsen som er begått. I virkeligheten er dette enda et tegn på det svært mange nå forstår: Norge følger USA i tykt og tynt. Vasallen setter seg ikke opp mot keiseren. Når Frankrike ikke tør, hvordan kan da Norge gjøre det?

I dag er det utenkelig at Norge kan gjøre noe som er i strid med USAs interesser. Utenkelig. Det er derfor vi ikke lenger har noen utenrikspolitisk diskusjon lenger - fordi vi ikke har noen utenrikspolitikk. Hva skal vi diskutere?

Mange av de statene som har satt seg opp mot keiseren har fått merke det i tur og orden, f.eks Cuba (50 års boikott og blokade), Jugoslavia som ble bombet kontinuerlig  i 80 dager med norske hjelp (naturligvis) eller Libya som ikke lenger fungerer som en stat.

Irak er ødelagt av USA fordi landet ikke underkastet seg og befinner seg i dag en tilstand i indre kaos og oppløsning. IS dominerer nå store områder i Irak og kontrollerer bl.a. millionbyen Mosul. Som følge av den effektive russiske bombingen av IS i Syria, har Iraks regjering bedt Russland om en lignende hjelp i Irak. Slik er normal fremgangsmåte mellom likeverdige stater. En spør og får et svar.  

Men med USA er det anderledes. Landet drives fortsatt som et imperium og da spør en ikke vasallene om lov, da gir en bare beskjed.

USA skal gjennomføre bakkeoperasjoner mot IS i Irak kom det melding om i går. I dag melder Iraks regjering at USA ikke har henvendt seg til dem om saken for å få tillatelse:

«Dette er en indre Irakisk affære og regjeringen har ikke bedt USAs forsvarsdepartement om at de skal involveres i direkte operasjoner», sier en talsperson, Sa'ad al-Hadithi, for regjeringen. «Vi har tilstrekkelig med soldater sjøl.»


Enkelte er tungnemme og må ha det inn med teskjeer. Etter invasjon, hundretusenvis drepte og ødeleggelse av landet insisterer de fortsatt på å bestemme sjøl. Er de dumme, eller...

 

Bloggkommentarer levert av Disqus