Nok en løgn

Nok en løgn


Den britiske statsministeren David Cameron innrømmer nå at det tallet han brukte på «moderate» opprørere ikke var korrekt. Det var et anslag han hadde fått fra en etterretningstjeneste, men han ville ikke oppgi hvilken. Argumentet om tallet på moderate i Syria ble brukt i debatten om å slutte Storbritannia til krigføringen i landet. Det ble brukt for å få grønt lys til krig! I den debatten sier han at det er 70000 moderate opprørere i Syria som Storbritannia vil hjelpe.


Men dette har vi sett tidligere at det lyges i slike vitale spørsmål - f.eks. om Irak-krigen som har kostet hundretusenvis mennesker livet. Her stilles det ikke krav om dokumentasjon før avstemmingen. Og etterpå har det ingen betydning for da er vedtaket gjort. Det dreier seg om å få flertall for krig og da er alle midler tillatt.


Han ble kritisert for dette tallet både under og etter debatten i underhuset og avstemmingen der. Men nå deltar Storbritannia aktivt i krigen med fly sammen med Canada. 


55944f9909fa0e27fb915f2ec2e6320e_1.jpg

Det er alltid befolkningen som må betale for krig. Alltid.


Vi er blitt vant med at det lyges både av politikere og fra de ledende mediene når det gjelder verdens viktigste spørmål - krig eller fred? Og det lyges alltid når det er sterke interesser for å gå til krig - for da er det store økonomiske interesser som står på spill. Og befolkningen og krigskreftene står på motsatt side i slike spørsmål. Det er alltid befolkningen som må betale både i døde, skadde og i penger. Til de få som tjener på dette.


Og da lyges det glatt for vi har ikke lenger noen kritisk presse. 

Bloggkommentarer levert av Disqus