Norge knytter seg til en synkende skute

Fritt fram for finansfyrstene

 

Få dager før Brexit gikk norske politikere i motsatt retning: De valgte å oppgi mer suverenitet til EU. Stortingsflertallet (Frp, Høyre, Ap og Venstre) vedtok 13. juni med rekordfart å underlegge Norge under EUs finanstilsyn. Dette er den største suverenitetsavståelsen siden tilslutningen til EØS-avtalen 16. oktober 1992.


Finansminister Siv Jensen har begrunnet vedtaket slik:


Finanskrisen i 2008 viste med all tydelighet behovet for sterkere og felles internasjonal regulering av finansnæringen og finansmarkedene, og styrket samarbeid og koordinering mellom nasjonale tilsynsmyndigheter. EU har derfor i kjølvannet av finanskrisen opprettet et finanstilsynssystem som skal bidra til bedre regulering og tilsyn, mer solide finansinstitusjoner og reduser risikoen for en ny finanskrise.


Les hele innlegget her:

 

Bloggkommentarer levert av Disqus