Ny Schengen-sprekk

Ny sprekk i Schengen


Polen innfører grensekontroll.


Polen vil få opp grensekontroller mot den tyske, slovakiske, tsjekkiske og litauiske grensen i sommer. Hensikten er å gi NATO-møtet en større grad av sikkerhet og i forkant av et pavebesøk til landet. Tiltaket kommer i etterkant av Østerrikes setter opp grensekontroller overfor Italia for å stoppe asylanter som kommer nordover fra Italia.


Polen sier offisielt på sin side at dette ikke har noe med asylanter å gjøre. Men det er et åpenbart brudd på Schengenavtalen uansett hvordan er ser på saken. Det store spørsmålet er om kontrollene fjernes etter NATO-møtet og pavebesøket. Det er dessuten er påfallende voldsomt tiltak for disse begivenhetene som i seg selv tyder på en videre hensikt enn den som offisielt blir oppgitt.


Det er dessuten kjent at den polske regjeringen har vært skeptisk til Brussels plan for å takle problemet.

 

mrzjsq10i8a3zeq2g.jpg

Innenriksminister Mariusz Blaszczak


«Vær snill å ikke knytt dette tiltaket an til situasjonen i Sør-Europa. Å gjeninnføre kontroll på vår grense er nødvendig for sikkerheten til alliansens møte og på «verdens ungdomsdag»», sa innenriksminister Mariusz Blaszczak da han framla tiltaket. Grensekontrollen vil «forhindre folk som kan komme til å bryte offentlig lov og orden eller være en sikkerhetstrussel hvis de kommer inn i Polen», sa ministeren.


NATO-møtet skal avholdes i Warszawa 8.-9. juli. Paven kommer til Krakow på det katolske verdensmøtet , «Verdens Ungdomsdag», 25.-31. juli. Grensekontrollen vil være på plass fra 4. juli til 2, august.


Østerrike reiser nå et gjerde på sin side av grensen. Dette er sterkt kritisert av politiske partier i Italia med unntak av det euroskeptiske Liga Nord som roser Østerrike for å beskytte landets borgere.


Denne uken gjeninnførte Wien streng grensekontroll på grensen til Ungarn og begrunnet det med en øking i antallet migranter. 


«Vi må reagere hver uke på denne situasjonen for å forhindre kriminalitet og smugling av migranter. I de kommende ukene må vil støtte våre ungarske kolleger. Kontrollene vil gå døgnet rundt.», sa den østerriske nasjonale politidirektøren Werner Fasching. Tiltaket vil vedvare i det minste noen uker fremover.

 

002c43b.jpg

Politidirektør Werner Fasching


Kommentar: Disse meldingene forsterker bare inntrykket av at Schengenavtalen nå er som en sil. Hver enkelt EU-stat tar grep og bryter avtalen for kortere og lengre tid slik de ser seg tjent med utfra en vurdering av nasjonale og ikke overnasjonale interesser. Og demokratiet forsvares i dag innad i EU nasjonalt - ikke overnasjonalt hvor det sitter en ikke-valgt elite og styrer.

Bloggkommentarer levert av Disqus