Ny spiker i EU-kisten

Østerrike vurderer en resolusjon om unntakstilstand som følge av flyktningkrisen.


Denne artikkelen er oversatt, forkortet og bearbeidet av Knut Lindtner


En resolusjon om unntakstilstand som tillater østerriske myndigheter å innføre strengere tiltak mot asylsøkere, kan bli vurdert av regjeringen så tidlig som i september, sier den østerriske kansleren Cristian Kern.


photo_verybig_31948.jpg

Østerrikes kansler Cristian Kern


Vedtaket av en slik resolusjon avhenger av hva som kommer ut av forhandlingene med Ungarn. Disse tar til tidlig i september. Her vil fokus være på tilbakesending av flyktninger og migranter, sa Kern til den østerriske nyhetskanalen APA.


«I begynnelsen av september starter samtalene mellom Østerrike og Ungarn på innenriks- og forsvarsminister-nivå», sa Kern til APA. Og han la til at disse samtalene skulle skape forutsetningene for vedtak av en slik resolusjon (om unntakstilstand), som gjør det mulig å sende folk tilbake til Ungarn.


Kern la til at resolusjonen kunne med suksess settes ut i livet bare hvis lignende arrangementer ble fremforhandlet med Italia og Slovenia.


Opplegget ble forberedt av den østerriske innenriksministeren den 12. august. Hvis det effektueres vil det tillate østerriske myndigheter å snu flyktninger og migranter på grensen. Enhver som kommer inn i landet ulovlig kan bli fengslet og satt i varetekt selv om de allerede har fått godkjent en asyl-søknad.


I resolusjonen ansees «en trussel mot den rådende ro og orden og indre sikkerhet» som en forutsetning for å innføre unntakstilstand. Selv om teksten til resolusjonen ennå ikke er offentliggjort av innenriksdepartementet, skriver østerriske medier at «polariseringen av samfunnet» og «den innflytelsen som flyktning- og migrant-spørsmålet har på den offentlige freden» kan ansees som trusler for offentlig sikkerhet.


Et økende antallet kriminelle handlinger utført av flyktninger og migranter og et økende antallet angrep på asylsøkere, kan også være kriterier for å innføre unntakstilstand fordi det er «tegn på at det offentlige freden er truet»,  sa Karl-Heinz Grundbock, som er talsperson for den østerriske innenriksministeren.


refugee-polizei.jpg

Ny uro som følge av et økende antall asylanter og migranter, uansett hvem som står for uroen, kan utløse unntakstilstand


Det ble allerede vedtatt en lov i mai, som tillater innføring av unntakstilstand hvis det ankom for mange migranter. Her kunne en innføre unntaktilstand i 6 måneder og utvide den i tre separate seks-måneders-perioder om nødvendig.


En regner at unntakstilstand blir erklært om antallet migranter passer et tak på 37500 mennesker. Kommer det imidlertid en dom i «European Court of Justice» (EUs høyeste rettsorgan) som stanser en slik, har den østerriske kansleren gitt beskjed til innenriksministeren å klargjøre alle lovlige tiltak og sørge for at kapasiteten for iverksetting av unntakstilstand foreligger.


Det som bekymrer er det økende antallet migranter som kommer via Libya til Italia og at avtalen med Tyrkia ikke blir videreført.


Kommentar av Knut Lindtner: Nøden lære naken kvinne å spinne. Her går nasjonale interesser foran EU-politikken, eller en mangel på en slik. Dette er en ny spiker i EU-kisten og forteller om fullstendig mangel på tillit til EUs evne til å løse problemene.


Når Østerrike og Ungarn forhandler om asyl- og migrant-politikken utenom EU-organene, forteller det alt om akkurat det. Oppløsningstendensene fortsetter bare å vokse etter brexit.

Bloggkommentarer levert av Disqus