Nye atombomber til Tyskland

Modernisering av USAs a-våpen på flystasjonen Büchel, Rheinland-Pfalz er rettet mot Russland. Tyskland er tvunget til å følge opp denne provokasjonen i følge en rapport. 


Stasjonen ligger ved Büchel, Ulmen i Cochem-Zell-kommunen, Rheinland-Pfalz. Den er base for den taktiske flyvåpen-skvadron 33 (TaktLwG 33). Büchel er eneste sted i Tyskland som lagrer US-atomvåpen. Ifølge NATO-avtalen stasjoneres kjernefysiske ladninger for jagerfly der. Nå skal disse atombombene fornyes:

 

Når tyske topp-politikere innkalles til Büchel i Rheinlad-Pfalz, preges det lille stedet av en nærmest pinlig taushet. Grunnen er at flybasen med USAs atombomber har vært stasjonert der i flere tiår. Den tyske TV-kanalen ZDFs  Magazin Frontal 21 har gravd og dokumenterer nå  at disse masseødeleggelsesvåpnene nå får 20 nye sprenghoder: Totalt har de en sprengkraft på 80 Hiroshima-bomber som lagres i Büchel. Det skjer trass i forbundsdagens 2010-vedtak om at kansleren skal legge sterkt press på USA for å trekke a-våpen vekk fra tysk jord. 


Teknisk integrering av nye a-bomber i tyske Tornado-fly skal for lengst være vedtatt. `Frontal 21` dokumenterer det i form av USAs budsjettplaner for 3. Kvartal i 2015, der det klargjøres penger til disse masseutryddelsesvåpnene.   


Moderniseringen kan i første omgang sees som en trussel-manøver i retning øst. Inge Höger, nedrustningspolitisk talskvinne for Linke i forbundsdagen, sa 22/9-15 at opprustning med a-våpen på bakgrunn av de vanskelige forholdene til Russland i og med Ukraina-krisen er et `fatalt signal`. Talskvinne for russisk utenriksdepartement, Maria Sacharova, har allerede reagert mot `Frontal 21`: `Den krenker artikkel 1 og 2 i avtalen om ikke-spredning`. Hun er bekymret for at stater som ikke har a-våpen, deltar i øvelser med slike våpen. Også Willy Wimmer (CDU), ex-parlamentarisk statssekretær i forsvarsdepartementet, frykter det nå vil utvikles nye `angrepsopsjoner overfor Russland.` 


Det som skjer på flybasen `innenfor rammen av NATO-landesnes kjernefysiske deltakelse` er ikke bare en utenriks-provokasjon. `Tyskland deltar direkte i NATO-moderniseringen`, sa Hans Kristensen fra Nuclear Information Project (Atomic Scientists) i Washington til den  ZDF.  `Med nye atomstridshoder av typen B61-12 forsvinner dagens grenser mellom taktiske og strategiske våpen. Stridshodene kan legges inn i både langdistanseraketter og kampfly som er stasjonert i Europa. Ja, bomben løser alle oppgaver`, understreker Kristensen: `Mer presist enn før kan den styres mot mål og er billigere`. Kristensen sier også at det tyske forsvaret er med i prosjektet fra 2010 da USAs flyvåpen definerte de nye kravene til NATO. I `alvorlige situasjoner` vil tyske piloter betjene amerikanske bombefly og selv angripe mål. `Det er en usedvanlig situasjon for et land som har gitt garantier for at det ikke har tilgang til a-våpen, verken direkte eller indirekte`, sier Kristensen til slutt i ZDF-intervjuet. 


USA vil som a-våpenmakt i tilfelle krig overlate kjernefysiske våpen til det tyske flyvåpen, som på sin side skal sørge for et skrekkscenario. `Så lenge a-våpen lagres her og det tyske flyvåpen trener på bruk i alvorlige situasjoner, er Tyskland medansvarlig for eskalering av internasjonale konflikter. Det er helt uakseptabelt`, mener Inge Höger.

Oskar Lafontaine, Linkes leder i Saarland, slutter seg til det standpunktet. Han sier på sin Facebook-side: `I sin lojalitet til USA tier Merkel og Gabriel. Istedet for å fornye a-våpen, trenger vi atomvåpen-nedrustning!`  


Oversatt av Per Lothar Lindtner, 29/11-15. Kilde: JW/ Michael Merz, 23/9-15. 


Bloggkommentarer levert av Disqus