Også tyske statskanaler desinformerer

Det tyske ARD, tilsvarer NRK: 

Gjelder: Desinformasjon ved å stenge ute nyheter: 

Nedenfor gjengis en klage som er sendt til ARD-sjef Lutz Marmor av to meget erfarne journalister. Det de forteller er sansynligvis ganske likt situasjonen i Norge i forhold til NRK. Det er i denne sammenheng også nødvendig å minne om tidligere redaktør i Frankfurter Algemeine (en av Tysklands største aviser), Udo Ulfcottes bok, "Løgnpresse".

Her beskriver han hvordan han ble gradvis omgjort til et redskap for CIA som spredte ferdigskrevne artikler på deres (CIA)s vegne til alle avisens lesere. Ikke nok med det. Han påstod at de fleste ledende tyske journalister var i den samme situasjonen.

Boken ble en bestselger i Tyskland selv om ingen aviser eller andre større medier har omtalt den. Den var totalt boikottet av de "demokratiske" mediene. Ingen norske medier har heller omtalt den, av hva jeg vet. Og dermed melder spørsmålet seg om den situasjonen Ulfcotte beskriver er unik for Tyskland - kanskje gjelder den også for andre vestlige land, f.eks. Norge. (Knut Lindtner)

 

Her er brevet til det "tyske NRK", altså ARD:

 

Hvorfor får vi ikke vite at over 1 million syrere er på vei hjem? 


Kjære Lutz Marmor i ARD,

Også nyheter som ikke sendes på en statskanal gir grunnlag for klage. Vi klager fordi ARD ikke har sendt et ord om uttalelsen til Russlands utenriksminister Lavrov om at mer enn 1 million syrere på flukt i utlandet fra IS-terror nå har vendt hjem igjen. Prosessen startet med den russiske luftstøtten til Syria-arméen mot ulike terror-jihadistiske bander.  

Informasjonen kommer fra det internasjonale nyhetsbyrået Sputniknews, 11/11-15, og viser til russiske og syriske kilder. Utvilsomt må en slik nyhet ha stor interesse i Tyskland, som nå har `flyktningekrise`. Den får betydning for opinionsdanningen overfor russiske inngrep i Syria. 

Vi kan tenke oss til innvendingene fra redaksjonen i ARDs nyheter om at dette er informasjon som ikke kan kontrolleres og trolig er propagandistisk. Men svaret kan være at ARD-aktuell (tysk dagsrevy) for tida ikke kan kontrollere forhold i Syria og at sendingene av samme grunn baseres på tvilsomme kilder, som basert på penger fra US-etterretning stadig brukes av dere uten å sjekke troverdighet. Eksempelvis Syrian Observatory for Human Rights brukes ofte som sikker kilde, men sender sine observasjoner fra et privat hjem i London.   

Enøyd velger redaksjonsstaben ofte slike kilder når de vil informere om Syria. Eksemplet taler for seg selv. Det styrker mistanken om at redaksjonen i ARD ikke en gang leser annen informasjon fra kilder som sputniknews, for ikke å snakke om kilder på internett. 

Grunnlag for statlig nyhetsformidling forplikter journalister i nyhets - og aktualitetsformidling til `anerkjente journalistiske grunnregler`. Utvilsomt hører det til grunnreglene at rapporter fra kriger og konflikter alltid må ta med begge sider og ulike perspektiv. Gapet mellom grunn-reglene og det vi får se på tysk dagsrevy er umulig å overse. Etter vår oppfatning skyldes det ikke tilfeldig feilinformasjon eller skjødesløshet. Det skjer med overlegg. Stats-kanalen ARD tjener transatlantiske propaganda-mål. Redaksjonen vil ikke bidra til bedre forståelse av det som skjer, men vil at publikum skal tenke i tråd med en mer aggressiv EU-USA-forståelse. 

Retningslinjene er begrunnet slik: `Bilder skal ikke lyge. TV skal kun forholde seg til kjens-gjerninger, TV er en innretning der løgnen er bannlyst`. Men ser vi på programoppdrag og retningslinjene, er det tydelig hvor stor kløften er mellom krav og virkelighet. 

Ifølge retningslinjer skal den nordtyske statskanalen NDR `fremme internasjonal forståelse, sosial rettferdighet og alltid forholde seg til sannheten`. Stadig tales om at `TV-sendinger skal fremme folks vurderingsevne. Professor Heinz Buddemeier sier det slik i Illusjoner og manipulasjon, 1987: `I virkeligheten hindrer nyhets-TV utvikling av folks vurderingsevne. Ikke noe virker mer effektivt manipulerende enn nettopp nyhets-TV`.  

Å endre denne sannheten i kommunikasjonsvitenskap som for minst 25 år siden ble empirisk dokumentert, gjør heller ikke dagens utgaver av statskanalenes redaksjonelle produkter. Vi ber deg derfor, Lutz Marmor, undersøke grunnlaget for klagene utfra forpliktelsene som ligger i statskanalenes retningslinjer:  

§5 Program-oppdraget: NDR; den nordtyske statskanalen (del av ARD) skal gi objektive og omfattende overblikk over alt som er viktig for folks liv internasjonalt, i Europa, nasjonalt og på delstatsnivå.  

§8 Utforming av sendingene: Det er mål for all informasjon at den gir saklig og omfattende innføring og bidrar til å utvikle selvstendig vurderingsevne blant mottakerne. (2) Reportasjer og informasjon skal være i overensstemmelse med anerkjente journalistiske grunnprinsipper.  Også bruk av virtuelle elementer skal være uavhengig og saklig. Informasjon må kontrolleres på utbredelse og etter forholdene på nøyaktighet, sannhetsgehalt og kildebakgrunn.  

Med vennlige hilsener,

Volker Bräutigam, Friedhelm Klinkhammer.     

Kilder: Sputniknews - Syriaolidaritymovement. Volker Bräutigam var fra 1975 til 1985 redaktør i Tagesschau-Zentrale Hamburg, til 1991 var han som freelancer i NDRs personal-råd, fram til 1995 var han aktiv i hovedavdelingen som redaktør for kultur i NDR. Idag skriver han for det politiske tidsskriftet Ossietzky. Friedrich Klinkhammer var i mange år leder for hele personalet i NDR.   

Oversettelse fra dkps avis Unsere Zeit (uz), Perlo, 28/11-15. 

 


Bloggkommentarer levert av Disqus