​Overlater USA Syria til Assad?

I en artikkel på Voltairenet skriver Thierry Meyssan om det strategiske spillet som foregår rundt Syriakrigen. Han skriver dette uten noen åpenbare preferanser til noen av partene. Beskrivelsen hans bærer preg av omtale av et maktspill mellom store og små deltagere med ulike motiver og interesser. I denne fremstillingen er det langsiktige geopolitiske bestrebelser som avgjør avtaler og disposisjoner.

I motsetning til det jeg har kunnet lese på en rekke uavhengige nettsteder den siste tiden: at USA sammen med Israel og Tyrkia forbereder et avgjørende angrep mot den syriske arabiske hæren, altså Assad, skriver Meyssan det motsatte. At disse ideene dukker opp skyldes motsetninger innad i USA. Her er det særlig general John Allen og representanter for den tyrkiske regjeringen som står bak uttalelser som kan gi dette inntrykket.

Tvert imot sier Meyssan at for USA er ikke fjerning av Assad noe hovedspørsmål, selv om det tidligere er brukt politisk. Situasjonen er nå slik, skriver han, at det nå er en underforstått avtale mellom den syriske regjeringen og USA at USA bomber Al-Qaida og IS innad i Syria, men at de ikke samordner sine militære operasjoner.

Han skriver også at Storbritannias og Frankrikes flyvåpen deltar i bombingen av IS, selv om dette offisielt ennå ikke er bekreftet. I løpet av de siste månedene har dessuten Frankrike, Tyrkia og Saudi Arabia forsøkt å rehabilitere Al-Qaida på grunn av IS sitt etterhvert dårlige omdømme. 

USA støtter altså nå indirekte kampen mot både Al-Qaida og IS, i motsetning til sine allierte. Dette, skriver Meyssan, er en følge av Iran-avtalen den 24. juli. Hvorfor skjer denne endringen av USAs politikk? Meyssan skriver at USA vil konsentrere kreftene om sin største utfordring som i dag er Russland. Fokus og ressurser skal flyttes fra Midt-Østen og nordover mot Svartehavet og Krim.

Denne linjen fører altså til motsetninger mellom USA og allierte i Midt-Østen, særlig Tyrkia og Israel. På den andre siden, hvis general John Allens virkelighetsbeskrivelse er korrekt vil altså USA i nærmeste fremtid utløse en stor krig i samarbeid med sine allierte, særlig Tyrkia og Israel, for å fjerne Assad.

Nettstedet Veterans Today har hatt sin senior-reporter Gordon Duff i Syria og intervjuet den syriske ledelsen. Slik Duff beskriver samtalene der var den syriske hærledelsen meget optimistiske vedrørende fremtiden og utfallet av krigen. Her ble det også referert til at Iran nå sender styrker til Syria og støtter Syrias regjering fullt og helt.

Hvis Thierry Meyssan har rett vil altså kunne se en helt annen utvikling i Midt-Østen enn frem til nå. Og da vil han kanskje få rett i sin vurdering om at det vil bli Tyrkia som fremover blir sittende med Svarte-Per: Store indre politiske motsetninger og en gryende militær konflikt innad i landet som kan utvikles til borgerkrig og deling av Tyrkia.

Det er åpenbart at Israel også er en viktig aktør i dette spillet. Landets ledelse ønsker å velte Iran-avtalen og det kan være grunnen til at de nå bruker flyvåpenet til støtte for Al-Qaida innad i Syria. Samtidig har Russland nettopp overlevert 6 avanserte jagerfly til Syria. Og i Libanon kan det på nytt gå mot full borgerkrig.

Joda, dette er en forferdelig gryte hvor det er mange som rører. Det er patetisk at den norske regjeringen fremdeles holder fast på begrepene om de moderate opprørene og borgerkrig. For dette er storpolitikk i 1.potens hvor befolkningenes interesser er fullstendig underordnet i det maktpolitiske spillet. Her er begreper som demokrati og frihet ment å villede - ikke å opplyse. 

Jeg må si det nå er vanskelig å se noen sterke demokratiske/fredskrefter innad i de ulike landene i regionen. Det synes jeg er det mest deprimerende akkurat nå.

http://www.voltairenet.org/article188411.html

Bloggkommentarer levert av Disqus