Putin og Obama samarbeider

Moskva og Washington samarbeider om Midt-Østen

Ifølge Thierry Meyssan er det dette som nå skjer. Hvis vi ser bort fra våre dominerende vestlige medier og deres hysteriske utbrudd i forbindelse med at Russland nå går direkte inn i på den Syriske regjeringens side mot «alle leiesoldatene» som er kjøpt, utrustet og trent i utlandet, hevder Meyssan at det foreligger en avtale mellom USAs og Russlands regjeringer om dette.

Det viktige spørsmålet er ikke om Russland vil redde den Syria, men om den Russiske militærmakten kan erstatte den amerikanske i regionen og på den måten sørge for stabilitet og sikkerhet. Meyssan baserer denne tolkningen på et internt dokument fra FNs sikkerhetsråd. I praksis betyr dette at Obama og kretsen rundt han samarbeider med Putin mot haukene og de nykonservative (neocons) i USA.

I artikkelen fremgår det en antagelse om at islamistgruppene nå er så sterke at de utgjør en trussel mot USAs egne globale interesser. Russland har derfor henvendt seg til Obama om et samarbeid for nedkjemping av disse.  

Etter vedtaket om bruk av militærmakt i Syria i den russiske Dumaen ble operasjonen iverksatt. Den hadde tre hovedformål:

Å fremtvinge alle de andre involverte statene i området om deres posisjon i forhold til terroristgruppene. Sende en melding til Tyrkia som trener slike grupper med tyrkiske offiserer. Klargjøre at ingen opprørsgrupper spares.

Hensikten er ikke å være en militærmakt i Midt-Østen i motsetning til USA, men i samarbeid med dem. Problemet for Obama har lenge vært at de interne motsetningene i Pentagon har ført til handlingslammelse.

I og med at Tyrkia faktisk gjennom egne offiserer trener en av gruppene som opererer inne i Syria, er en del av hensikten med den russiske operasjonen å sende en advarsel til Tyrkias president Erdogan. Ifølge Meyssan ble Erdogan på sitt siste besøk i Moskva 23. september, da han innviet Europas største moske, prøvet overtalt til en endring av sin aggressive politikk overfor Syria. Da dette ikke ser ut til å ha ført frem, skriver Meyssan, fører det til at Russland nå vurderer direkte støtte til kurderne i Tyrkia.

Ved at Russland angriper Al-Qaida og andre islamistgrupper i Syria og ikke bare IS, har landet utløst en kakofoni av kommentarer rundt spørsmålet om Al-Qaida. Selv om Al-Qaida påstås å stå bak angrepet på Twin Tower (9/11) og alle vet at organisasjonen er skapt av USA i kampen mot Sovjetunionen i Afghanistan, er det nå plutselig bekymring for at Russland angriper dem i Syria.

I Syria har Frankrike og Tyrkia lever ammunisjon til dem via FSA (Den «frie syriske hæren»). Denne opplysningen er dokumentert av FNs sikkerhetsråd. Og nå skriker både x-CIA-direktør Petraeus og John McCain om bevæpning av dem.

Det som nå er helt åpenbart er at Russland vil ikke la noen opprørsgrupper slippe. Dette har utløst en voldsom aktivitet i vestlige medier for å tildekke og omskrive både hensikter og det som faktisk foregår. Dette er ikke noe nytt hverken i forhold til kriger i sin alminnelighet eller denne krigen, men det er så langt uklart hvem som driver denne mediekampanjen, skriver Meyssan.

Jeg for min del vil lett forestille meg minst en mektig gruppe som kan tenkes å stå bak - det militær-industrielle komplekset. De vil av egeninteresse være interessert i så mye krig som mulig og at de kan påvirke medieindustrien er jeg ikke i tvil om - det er deler av den samme organismen.

Meyssan skriver til sist at Moskva og Washington nå endelig er kommet til det punktet hvor de kan gjennomføre avtalen fra 2012, som ifølge Meyssan ble sabotert av Clinton, Petraeus (x-CIA-sjef), Allen (snart x-CIA-sjef), Feltman (fremstående leder for pol.saker i USA), Hollande og Fabius (Frankrike).

I Norge kjenner ingen denne avtalen. Årsaken er at ingen har funnet det verdt å orientere om den. Avtalen forutsatte at USA skulle trekke bort en del av sine tropper i regionen mot at Russland garanterte Israels sikkerhet. 

Det Meyssan skriver i denne artikkelen er egentlig en videreføring av ting han har fremført tidligere og som delvis er offentliggjort på dette nettstedet. For meg er det ikke mulig å si noe sikkert om det han her fremfører holder vann eller ikke. For å gjøre det må en sitte på informasjon fra kilder som vanligvis ikke står frem. En henvises derfor til egne tolkinger og den åpne informasjonen som foreligger og er beregnet på publikum. I vår del av verden er den i liten grad knyttet opp mot virkeligheten - altså det som skjer - dessverre. Nyhetene og informasjonen om Syria og de andre USA- og NATO-initierte krigene har først og fremst til hensikt å skape oppslutning om denne katastrofale politikken.

Men altså, noe av det Meyssan skriver gir umiddelbar mening. For det første at det er sterke indre motsetninger i USA. Noe slikt presenteres aldri lenger i media. De viser en bipolar virkelighet som ikke står til troende: svart-hvit…. vi er de snille - de er kjeltringene…. vi står sammen  tykt og tynt mot de andre osv…

Slik er naturligvis ikke verden. Den har aldri vært slik og vil aldri kunne bli slik. Verden er stappfull av motsetninger overalt - det er faktisk det som driver den fremover.

Det andre som gir mening er at ledelsen i USA ikke bare består av kynikere og idioter - tvert imot vil det alltid befinne seg godt informerte mennesker der som forstår at en ikke kan fortsette på en vei som bare har ført til katastrofer, selv om det også finnes McCainer og kyniske Clintoner i verden. Det er det Meyssan skriver.

Dessuten forklarer dette scenariet hvorfor USAs årelange bombing av IS ikke har gitt resultater og også hvorfor ikke denne bombingen har blitt brukt som påskudd til en videreføring av en generell bombing av Syria - slik mange har hevdet at bombingen skulle være innledningen til.

Det er det som skjer som er fasiten.

http://www.voltairenet.org/article188939.html

Bloggkommentarer levert av Disqus