Putin uhyre populær

Ifølge en ny meningsmåling ligger nå Putins popularitets-skåre på rundt 90% (89,9). Den forrige rekorden ble notert i juni i år på 89,1%. Ifølge WICOM (instituttet som tar disse målingene) henger den nye rekorden sammen med den russiske krigføringen i Syria.

De siste to årene har målingene nesten uten unntak gitt Putin mer enn 80% oppslutning i befolkningen. Oppslutningen begynte å nå rekordhøyder våren 2014 i forbindelse med kuppet i Ukraina og Krims tilslutning til Russland.

Feilprosenten på disse målingene er på 3,5%.

Kommentar:  

Det er nok viktig å ha i bakhodet at en slik popularitet er som skrift i sand: den kan ganske fort endre seg med endret politikk.

Men den betyr også at stort sett at hele befolkningen nå slutter om om den politiske kursen som Russland nå følger - dette i motsetning til NATO-landene hvor vesentlige deler av befolkningen ikke deler regjeringens sine politiske prioriteringer.

Denne målingen undergraver fullstendig påstandene om at Putin er en despot. Tvert imot ser det ut til at han har mandat fra sin egen befolkning - noe våre ledere ikke har hatt til en rekke av de tiltakene som de har sluttet seg til - f.eks Midtøstenkrigene eller den tette tilknytningen til EU.

Denne målingen gir virkelig grunn til å spørre hvem som er mest demokratisk. Ved siste tilleggsvalg til kongressen i USA var den gjennomsnittlige velgeroppslutningen på rundt 35%. Hallo, godt 1/3 deltok og den som vant hadde kanskje ikke mer enn 1/6 av befolkningen bak seg.

Men valget i et borgerlig demokrati dreier seg altså om hvem som skal forvalte kapitalismen. Når kapitalismen i vår del av verden er i krise blir det vanskelig å finne gode alternativer - alle svarene blir ulike typer innstramminger for folk flest, fordi kapitalen skal overleve - for enhver pris.

 

Bloggkommentarer levert av Disqus