Radikale USA-baserte nettsteder

Vestens propagandamaskiner sliter.


Demoniseringen av Russland virker ikke som før.


Et nettsted i USA, PropOrNot.com, har definert en rekke engelsk-språklige nettsteder som propagandasentraler for Russland. Dette nettstedet, hvor de som står bak er anonyme, hevder i sin presentasjon, at det spiller ingen rolle om disse stedene er betalt og ledet av den russiske etterretningstjenesten eller om de ikke er det, altså innehar rollen som «nyttige idioter». Poenget er at de i praksis fungerer på samme måten - altså som propagandakanaler for den russiske etterretningstjenesten.

Det spiller heller ingen rolle om de som driver med denne virksomheten vet om det, altså er kjøpt og betalt av russerne, eller om de driver sin virksomhet utfra ideell motiver. I praksis blir de likevel russiske propaganda-agenter.

i285978589350402834_szw480h1280_jpg
Naturligvis er de de vestlige mediene som forvalter sannheten.

For min egen del vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Etter å ha levet i samfunn i mange ti-år hvor de privateide og dominerende mediene har prøvet å hjernevaske hele befolkningen med imperialismens virkelighetsforståelse, kald-krig-propaganda, NATO-og EU perspektivene på verden - blir det naturligvis en trussel når dette verdensbildet vakler, også som følge av trykket fra alternativ informasjon.

Men den viktigste grunnen til at stadig flere søker seg til slike kilder, er at det som presenteres her er nærmere den erfaring menneskene gjør i sin egen hverdag. De gir en bedre virkelighetsbeskrivelse.

media_1jpg
Det er mange måter å formidle virkeligheten på.

Det denne saken egentlig dreier seg om er imperialismens krise. Det forteller om den desperasjonen som nå er i ferd med å bre seg i maktens innerste sirkler, fordi de er i ferd med å miste grepet. Årsaken er ikke at de ikke har god nok propaganda, men fordi de ikke har god nok politikk. Det er dette valgene i UK (brexit) og nå i USA forteller. Systemet er i ferd med å gå opp i sømmene.

Og kapitalmakten er livredd for at noe lignende skal kunne skje ved kommende valg fremover i andre land - for dette truer systemet. At det samme nylig skjedde ved valgene i Bulgaria og Moldova - må regnes om kinaputter, sml. med hva en kan risikere ved den kommende folkeavstemningen I Italia, riksdagsvalget i Tyskland eller presidentvalget i Frankrike.

tumblr_inline_mtl4p7uisu1re50xpjpg

Derfor er denne listen en oppslags-liste for alle som ønsker alternativ informasjon. Det er en oversikt over de fleste større USA-tilknyttete nettsteder som er uavhengige av den rådende makten, som er kritiske til den offisielle informasjonen som gies og som presenterer en annen forståelse av den verden vi lever i.

Jeg legger merke til at alle de engelskspråklige nettstedene jeg benytter meg av er oppført på denne listen. Jeg oppfatter derfor at det å stå på listen må være et hederstegn. Her finner en listen som presenteres, og det er mye å velge mellom.

Det neste som kommer er nok kravet om at disse må stenges. Det er i ferd med å skje i forhold til Russia Today i f.eks. England.

Bloggkommentarer levert av Disqus