Redselen for å være ukorrekt

For hver dag som går legges Schengen-systemet i grus. Men da den snakkende klassen i Norge er livredde for å si noe politisk ukorrekt, vil man heller ikke ta i den nye europeiske virkeligheten, men i stort late som ting går seg til - blir alt som før.

Nå er det landene Ungarn,Slovakia,Romania,Polen og Tsjekkia som får smake de politisk korrektes pisk når de setter opp grensesperringer og mobiliserer hæren mot tredje-verden innvandringen. Om en times tid tenker jeg Tovarnik i Kroatia kommer på tv-skjermene.

Det man helst ikke vil snakke om er at kjernestatene i EU-prosjektet også driver med det samme. Allerede i våres stengte Frankrike grensene mot Italia og 16 sept 2015 sier den franske statsminister Manuel Valls at Frankrike også trapper opp grensepolitiet. Overalt.

Her har vi da det komiske at Hollande lover ar Frankrike skal ta imot 24 000 over to år som gis asyl. Men i Port de Saint-Ouen i nordParis har det bodd flyktninger i måneder i telt som ikke har fått orden på noe papir.

FN anslår at det er 6 millioner som gjerne vil til Europa og siden det nå er flomkatastrofer i Norge: flyktningestrømmen er som vannet, det går akkurat fram det er lettest og best mulig å komme fram. Der det nå er mulig å komme fram er over den svensk-norske grensa. Men siden vår elite er så livredde for å gjøre noe ukorrekt, vil ikke temaet med forsterkete grenser bli tatt opp før det er et alvorlig problem med drastiske konsekvenser.

En talsmann for UDI sa at det vil komme oppunder 20 000 flyktninger i år. På en dag kom 250 over svenskegrensa. Er dette ønskelig - er dette planlagt fra norske myndigheters side? Vil man ikke ta tak i problemet med grensene? Er det ufint og ukorrekt?

Nå finnes det også et lengre intervju med Hitler-Assad som rolig redegjør for den situasjonen europeerne står overfor:

Hvis dere vil ha slutt på flyktningkatastrofen i Europa,så må dere slutte å understøtte terrorister i Syria. 

Ingen lager noe stort nummer av dette i norske media, sannsynligvis fordi redaktørene vet at USA/Vesten nå trapper opp væpningen av Jihad-terrorister. En undersøkelse gjort av ORB International viser at 81% av syrerne tror at det var USA som bygget "Islamsk Stat".

Islamsk Stat er egnet for destabilisering og kreativt kaos som Vesten har drevet med i Irak,Afghanistan,Syria og Libya. Vesten har gjort alt som er mulig for å knuse stater i regionen og nå kommer regningen.

Før eller senere - sannsynligvis i løpet av kort tid - må det komme opp en debatt i Norge om hva vi skal gjøre med grensene våre. En kan allerede høre hyling fra de ultragode og de politisk korrekte. Men uten et oppbygget grensepoliti blir Norge som Numedalslågen, flyktningestrømmen sprenger grensene for hva staten kan ta imot av akutte problemer. Med andre ord: en norsk utgave av Manuel Valls vil før eller senere bli tvunget til å si: grensene må kontrolleres. Grensepoliti må trappes opp.

Før dette skjer,vil det bli masse problemer med strømmen mot Norge.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus