Roberts: Støtt Obama med alle krefter!

Paul Craig Roberts ser det også

Obama har vært intervjuet på 60 minutes av Steve Kroft. Her kommenter Roberts en av kommentatorene, Tyler Durden på Zero Hedge, etter intervjuet:

Han ser svakhet og forvirring i intervjuet av Obamas reaksjoner og konkluderer med at Kroft gjorde hakkemat av Obama.

Jeg ser noe helt annet. Steve Croft er hverken neokonservativ eller tilsluttet den neokonservative tenkningen som gjelder overalt nå til dags. Krofts posisjon er at svakhet og ubesluttsomhet fra Obamas side er årsaken til at USA ikke har fremgang i Syria. Krofts hensikt er å sette han i forlegenhet og på den måten få en sterkere reaksjon.

Imidlertid er Obama for sterk for han. Jeg forstår Obama slik at det han sier er at det neokonservative programmet har vist seg ikke å være i USA nasjonale interesse. Mot slutten av Syria-delen av intervjuet sier Obama: «Hvis det eneste målet (på styrke) for oss er å sende ytterligere 100 000 eller 200 000 soldater inn i Syria tilbake til Irak eller inn i Libya eller kanskje til Jemen og hvis målet vårt ikke bare er å være politi men også guvernørene i denne regionen, vil det være en dårlig strategi. Gjør vi det igjen, da tabber vi oss ut igjen.»

Intervjuet viser meg Obamas styrke ved at han erkjenner og slår fast det feilslåtte neokonservative programmet som hans administrasjon har vært tjoret til av andre politikere i regjeringen. Det er håp i denne styrkedemonstrasjonen hvor han i sitt siste år som president tar avstand fra denne vanvittige og meningsløse agendaen til de neokonservative om verdenshegemoni.

De som misliker Obama, og de som er innsauset med årevis av propaganda i det neokonservative synet om at USA alltid og overalt må bestemme, de ser det de alltid ønsker å se.

For å hindre de neokonservative politikerne og den neokonservative pressen til å ødelegge dette håpet, må vi støtte han med alle krefter. Det er den neokonservative politikken som svikter. Gjennom erkjennelsen av dette prøver Obama å få oss bort fra den nykonservative veien med feil og tabber og bort fra krigene. Dette er en meget ensom og vanskelig posisjon i Washington for Obama å befinne seg i.

Bloggkommentarer levert av Disqus