​Russerne kommer!

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Forberedelsene til russisk militær utplassering i Syria fortsetter.

skriver Thierry Meyssan her: 

 http://www.voltairenet.org/article188680.html

Motstandere av USA-Iran avtalen i USA påstår at Russland forbereder annektering av Syria, slik de gjorde med Krim. I virkeligheten følger de bare opp FN-vedtak og forbereder seg på å nedkjempe jihadistene i Syria. Dette vil de fortsette med uten godkjenning fra Washington. USA har selv organisert en lignende operasjon i samarbeid med den syriske regjeringen. Frankrike prøver å hoppe på dette «toget» mens de samtidig håper å kunne svekke Iran-USA forsoningen.

Det er nå etablert en felles russisk-syrisk militær kommando som bl.a. vil føre til overføring av bedre russiske satellitt-etterretnings data. Det kommer også flere russiske militæreksperter til Syria og landet vil levere langt mer sofistikerte våpen enn tidligere.

Meyssan skriver at hans tidligere melding om dette, har forårsaket en «storm» i israelsk presse, men at den forvrenger det som skjer. Flere har skrevet om overføring av den 810. russiske marinebrigade fra Sevastopol og har i den forbindelse snakket om en mulig russisk annektering av Syria på linje med Krim. Alt dette er sprøyt.

Russerne viser til Geneve-kommunikeet av 30.juni 2012 og en annen relevant uttalelse fra sikkerhetsrådet - dessuten til det faktum at de vil gjøre som den USA-ledete koalisjonen som sloss mot IS: De vil bekjempe IS i samarbeide med den syriske regjeringen gjennom sine egne operasjoner.

USAs regjering er grundig orientert om det som skal skje, «men», sier Meyssan, «det er dette som skremmer Petreus - Allen - Clinton - Juppe´, Fabius - klanen.» (motstandere i USA og Frankrike av Iran-avtalen) Russerne vil fjerne alle jihadister, enten de tilhører IS eller andre grupper. Men mange i f.eks. Washington er fanget i sin egen retorikk og av alle medieløgnene. De innbiller seg fortsatt at det finnes moderate jihadister.

Russerne vil derfor, hvis de begynner å handle militært, angripe alle de væpnete gruppene som sprer terror i Syria. Vesten (derav også Norges regjering) vil derfor ikke lenger være i stand å skjule det faktum at de som vi har anerkjent som representanter for det syriske folket, i realiteten støtter terrorister.

Den syriske regjeringen har valgt å beskytte befolkningen sin og ikke territoriet som for en stor del er ørken. 20% av befolkningen er flyktet til utlandet. IS kontrollerer 5% av befolkningen mens regjeringen beskytter de øvrige 75%. Våre løgnaktige vestlige medier snakker fortsatt om «borgerkrig» men realiteten er at praktisk talt alle syrere nå flokker seg bak presidenten og mot jihadistene. Selv om det var mange som i 2011 trodde på «den arabiske våren» er ikke dette lenger tilfellet.

Motsetningen i dag dreier seg om hvilket samfunn de vil ha. Jihadistene vil har et polygamt (flerkoneri) mannsdominert samfunn hvor kvinnene ikke kan gå ut uten i følge med en mann i familien, hvor homofile drepes, hvor bare islam er tillatt og hvor det bare er den wahabistiske delen som gjelder og som skal tvangspraktiseres. Stort sett alle syrere motsetter seg dette. Det er derfor absurd å forestille seg at dette antallet som IS kontrollerer vil øke.

Ved å klamre seg til myten om «den arabiske våren» som vestlige ledere (særlig USA) selv skapte og deretter ødela, har mange ledere i vesten mistet kontakt med virkeligheten. De gir uttrykk for å være tilhengere av en demokratisk bevegelse som er i motsetning til president Assad. Bortsett fra at demokrati er luksus under en krig, støtter demokratene nå Assad mot jihadistene.

Ved å hengi seg til informasjonen fra «Det syriske Observatoriet for Menneskeretter» SOHR har de vestlige mediene forgiftet både seg selv og opinionen. SOHR er ingen nøytral menneskerettighetsorganisasjon. Tvert imot er det en propaganda-arm for «Muslim Brotherhood», som er en fellesnevner for alle jihadistgruppene. I dag får vestmaktene svi for fire års propaganda.

Nå er det logiske neste skrittet å inkludere de russiske styrkene i anti-IS-koalisjonen, men det virker usannsynlig. Det er de samme folkene både i USA og Frankrike som går imot fred med Iran som ønsker å spre kaos, ikke bare i Levanten, men også i Nord-Afrika og til Svartehavet. Det er de samme folkene som beskylder Russland for å «redde Assad» fra den «arabiske våren». Så vi vil sannsynligvis bli vitne til bombing av IS fra to ulike hold: Russland i Syria og USA-koalisjonen i Irak.

Artikkelen er oversatt, forkortet og bearbeidet av Knut Lindtner.

Bloggkommentarer levert av Disqus