Russland starter levering av luftforsvarsystem

Russland har startet leveringen av S-300-luftforsvarsystemet.

Dette gjøres etter avtalen mellom Russland og Iran fra i vår. I august bekreftet både Iran og Russland at leveringen av dette våpensystemet skulle begynne. Israel har reagert voldsomt negativt på denne avtalen. En kan spørre seg om hvorfor. Landet, som selv har atomvåpen, har truet å bombe Irans atomanlegg for å hindre Iran å anskaffe seg dette.

Både Israel og USA har blokkert en mulig FN-avtale for hele Midt-Østen om avskaffing av alle atomvåpen i regionen. Det er naturligvis logisk i og med at det er bare Israel av statene i regionen som disponerer slike våpen. USA er den eneste staten i verden som har brukt slike våpen i krig. (Jeg ser her bort fra meldingen i enkelte medier om at Israelske «mini-nukes» skal ha vært brukt i bl.a. Jemen nylig.)

I alle fall er denne holdningen om «trusselen om Iranske atomvåpen» fra de eneste statene som disponere eller har brukt slike våpen egentlig uttrykk for en dobbeltmoral uten sidestykke. Det eneste som kan sikre staten Israels fremtidige eksistens er omgjøring av Israel til en felles stat for alle i området (både jøder og palestinere), avtaler om fred, avspenning og nedrustning med nabostatene - gjerne med internasjonale garantier - og ikke minst en demokratisering av hele forfatningen som garanterer alle innbyggerne like sivile, juridiske og politiske rettigheter.

Og hvorfor er de russiske S-300 systemet en trussel mot Israel? Årsaken er systemets effektivitet. Det kan skyte ned en rekke fly samtidig og skal ha en rekkevidde på inntil 200 kilometer. Kort og godt, det vil kunne gjøre Iran sikret mot israelske luftangrep - det vil ikke være mulig for Israel å angripe Iran.

Og igjen forteller dette alt om den israelske statens karakter som aggressor i regionen. For Israel er det en trussel når de ikke lenger er i stand til å bombe nabostatene sine. At de er redd (offisielt) for at Syria eller Hezbollah i Libanon seinere skal kunne få dette systemet fra Iran, dreier seg egentlig om akkurat det samme: Det vil hindre Israel fra å bombe nabolandene sine - noe de selv har forbeholdt seg rett til i årtier - uten NATO-protester.

NATO protesterer bare når Russland bomber NATOs leiesoldater I Syria, etter avtale med den syriske regjeringen. NATO protesterer Ikke når de selv uten godkjenning fra et lands myndigheter, bomber inne i landet.

Leveringen av S-300 systemet til Iran vil bidra til å fjerne denne utrolige arrogansen som våre media ikke har klart å problematisere - helt til nå, når virkeligheten innhenter dem. For dem som tenker over dette er det et så gedigent brudd på enhver moral: Vi skal ha rett å bombe dere, men dere skal ikke ha retten til å stoppe oss, at det skulle vært problamatisert av mediene. Men nei, ingen gjør dette. Alle synes det er ok at Iran, som aldri har truet eller angrepet noen naboland, fremstilles som en fare for freden. Israel er offeret, landet som har invadert, bombet, okkupert og ødelagt nabostatene sine i tur og orden.

Ja, virkelig. Nå deles kortene på nytt og våre NATO-politikere og NATO-medier vil måtte forholde seg til en ny virkelighet.

Det er på tide å reise spørsmålet på nytt om et sikkerhetssystem for hele regionen, garantert av alle verdens stormakter med grunnplanken: avspenning, nedrustning og fredelig sameksistens.

Bloggkommentarer levert av Disqus