Russland vinner i Baltikum

Russland vinner i Baltikum


Rand Corp (RAND Corporation er en amerikansk ideell tankesmie som ble stiftet i 1948 for å gi vitenskapelige råd til USAs forsvar.) har stor innflytelse på tenkningen både politisk og militært til ledelsen i USA. Allerede for et år siden konkluderte de med at fortsatt Assad-styre i Syria ville være den beste løsningen for landet, fordi ingen av opprørgruppene var i stand til å lede en stat.


Når har tankesmien gjort et nytt studium av en evt. konflikt mellom Russland og Baltiske stater. Her er konklusjonen følgende:


Russland vil vinne militært i løpet av svært kort tid, kanskje timer. NATO ville stå overfor et fryktelig dilemma: skulle de innlede en lang og blodig motoffensiv eller svelge et nederlag.

 

jefffaust-tuttart.jpg


NATO kan altså ikke forsvare sine mest utsatte medlemmer, sier altså denne studien. Hvis det skulle være mulig ville det bety en ekstrem opprustning i Baltikum med en økende krigsfare som konsekvens. Russland ville heller ikke sitte stille å se på noe slikt, slik at resultatet ville bety økt spenning og krigsfare. Og i en krig ville da disse landene da bli fullstendig rasert.


Studien er ingen overraskelse for NATOs topp offiserer i Europa som for lengst har kommet til den samme konklusjonen. De har lenge advart mot at det avanserte anti-luft systemet som Russland nå disponerer vil forhindre rask luftbåren militær hjelp i tilfelle en konflikt. Russland har lenge understreket at de ikke har noen territorielle krav overfor Baltikum.


Det som imidlertid er et stort menneskerettslig, demokratisk og dermed politisk problem er hvordan særlig Estland og Latvia behandler sin store russisktalende minoritet.

 

surrealism-2.jpg


Og det er grunn til å stille spørsmål, ikke minst på bakgrunn av det denne studien viser, om det er en fornuftig politikk fra de baltiske statenes side å ha en NATO-tilknytning som bare oppfattes av Russland som en trussel - ikke fordi statene hver for seg utgjør det, men som NATO-medlemmer må de oppfattes som det fra russisk side.


Med tanke på et nedrustnings- og avspenningsperspektiv ville det være en fordel for alle parter om det hadde vært en demilitarisert buffersone av nøytrale stater med garantier fra begge sider. Russland ville helt sikkert hilse noe slikt med stor tilfredshet. Problemet er NATO som vil ha alle sine baser tett rundt Russland som mulig. Hadde Russland plassert baser i Canada og Mexico tett på USAs grense ville det betydd krig. Vi husker Cuba-krisen. Så her gjelder ikke de samme regler for alle.


Baltikum er som Norge bare en bonde på det store sjakkbrettet og vil bli ofret i en konflikt. Det er vår skjebne.


Knut Lindtner

Bloggkommentarer levert av Disqus