Russlands krigsinnsats gir resultater

Endring i USAs politikk?


USAs vurdering av russisk innsats endres.


Tidligere har offisielle uttalelser om den russiske krigsinnsatsen i Syria sett for seg en mislykket og kostbart affære som altså ikke vil oppnå målsettingen sin. Nå snur Washingtons vurderinger. De innrømmer nå at det kan se ut til at Russland er i ferd med å nå sine militære mål - og til en overkommelig pris.


Dette er en ganske utrolig innrømmelse fra administrasjonen i et land som til en skyhøy pris ikke har klart å nå sine militære mål - hvis nå ikke disse målene har vært nettopp dette: å skape kaos - slik noen hevder


assyrian_mother.jpg

Her er en kunstnerisk fremstilling av kaoset i Syria


Pentagon tror nå at Assad-regjeringen er i en udiskutabelt langt tryggere stilling på grunn av den russiske krigsdeltagelsen.


Det betyr vel i praksis, får vi håpe, at en også begynner å nærme seg de politiske realitetene på en mer edruelig måte. Først må intervensjonstyrkene nedkjempes, deretter må det avholdes en folkeavstemning om landets fremtid som er en sak for syrerne sjøl og bare for dem.


Dette har vært Russlands posisjon i lang tid og den eneste fornuftige. Men når mantraet «Assad må gå» repeteres og repeteres av det som skal være oppegående vestlige ledere, som om det er denne personen det hele dreier seg om og ikke Syrias befolkning, da plasserer en seg i en politisk blindgate som ikke er løsningorientert og fremtidsrettet. En slik posisjon gir bare mening hvis det er regime-endring en ønske å oppnå - slik en har klart i Irak og i Libya - med et påfølgende kaos.


690fa64ffac03e99a674eed084bec6a9.jpg

Vestlige leders pompøse fremtreden står ikke i forhold til deres intellektuelle kapasiteter


Det går mot politisk nederlag for haukene i USA og deres medløpere i Europa og Midt-Østen. Og det er et stort fremskritt for fredskreftene i verden.


Det at vurderingen av den russiske innsatsen endres er dermed ikke bare uttrykk for det som skjer på bakken - men like mye uttrykk for en politisk endring innad i USAs ledelse. Slike uttalelser kommer ikke fra «de politiske haukene» (Clinton, McCain etc.) men fra mer moderate og realistiske politikere i USAs ledelse.


Det er et politisk uttrykk for at styrkeforholdene i verden nå endres.

Bloggkommentarer levert av Disqus