Sanksjonene biter... i Tyskland

Et spill for å skape forvirring om Russland

 Ved årlig pressekonferanse, 17/12, innrømmer Putin at fall i olje-priser og Vestens sanksjoner belaster russisk økonomi. Men så nevner han flere forhold som signaliserer at om ikke krisen er over, så er den i alle fall kommet over sitt dypeste nivå. Men ARDs Moskva-korrespondent, Udo Lielischkies, slo messende fast at «det umulige ikke er mulig.» De som ser statskanalen i Tyskland må forstå at «Putin ikke er troverdig når han snakker om krisen i økonomien».   

 

Etter sin analyse i juni 2015 kom instituttet for tysk økonomi i Köln (IW) likevel til en helt annen konklusjon enn Lielischkies. Den ble også kjørt fram i det offentlige rom: «Høyere pris på US-dollars og lavere oljepriser kompenserer Russland relativt lett. Den selges i vestlige land til US-dollars. Dermed er inntekter pr oljefat, beregnet i rubel, om lag like høye som før prisfallet. Derfor kommer Russland relativt godt ut, trass i lav pris på olje og gass».

 

600px-abraham_hulk_the_elder_-_fishing_boats_on_a_shore.jpg

Her må årene taes fatt

 

Etter publisering av den rapporten har US-dollars steget med 30 % i forhold til rubel. I dag får vi 72 rubel for 1 US-dollar, mens det for 2 år siden bare var 35 rubel. Import fra USA blir da dyrere, men samtidig blir russisk handelsbalanse positiv igjen. Russland kan nå som før i stor grad dekke hull i statsutgiftene med olje-inntekter. Og avtalene om olje-leveranser fra Moskva har lang løpetid. Her følger ikke prisene alle bevegelser på et internasjonalt spotmarked, men beregnes innenfor rammer av et glidende snitt over flere måneder. 

 

Likevel har russisk økonomi utvilsomt problemer som kapitalflukt, lavere investeringgrad og prisstigning. Putin gikk åpent inn på det ved å vise til fordobling av priser på visse importerte varer, som såkalte luksusprodukter. De må betales i US-dollar eller euro. Verdensbanken i Washington prognostiserte i juni 2015 2,7 % nedgang på russisk BNP.  Riktignok var det en revidert analyse. Litt tidligere ble det meldt om minus 3,8 %. I analysene regner en ikke med at vestlige sanksjoner har samme effekt som høy beskyttelsestoll for russisk-produserte varer. Det har ført til initiativ på flere områder for å erstatte varer som før ble importert fra Vesten, først og fremst gjelder det populære forbruksvarer. Regionale eller øst-asiatiske produsenter har tatt over.  

 

Samtidig intensiveres samarbeidet med naboer på alle områder for handel, bank -og finans, men også i felles investeringer i Sibir. Kina betaler ikke lenger i US-dollar, men med yuan eller rubel for russisk olje, som Moskva så igjen bruker på import fra Kina. Bekymring over varig tap av russiske markeder til konkurrenter i øst fører også til at tyske bedriftsledere og kolleger i andre EU-land nå sier at det er på høy tid å stoppe sanksjonene. En representant for produsentene av Knorr-bremser, Heinz Hermann Thiele, sa det på møte i St Petersburg for økonomisk samarbeid i juni 2015. «Hvorvidt europeiske investorer likevel får tilbake sine gamle maktposisjoner i Russland etter stans i sanksjonene og løsning av Ukraina-krisen er det vanskelig å bedømme», sier også Matthias Diermeier i IW i Köln 

 

savrasov11_1880_springevening_alderblijssoming1.jpg

Hvem har ikke vært ute en vinternatt?

 

Øst-utvalget for tysk økonomi fra 1952 er et fellesorgan for tyske forretningsinteresser i Øst-Europa. 17/12-15 meldte utvalget at EU-sanksjonene gir nedgang i eksport for sine bedrifter på 6,5 milliarder euro i 2014, 8,5 milliarder i 2015. Eckhard Cordes, som leder østutvalget ber nå inntrengende om å fjerne sanksjonene: «Når den russiske regjeringen i det siste har signalisert avspenning, er det skuffende å se form og metode på vedtak fra EUs regjerings-sjefer om å forlenge sanksjonene i 6 nye måneder uten åpen debatt. Disse politikerne ser helt bort fra Minsk II-avtalene mellom Russland, Ukraina og EU i februar 2015. Kiev-Ukraina er forpliktet til å yte avgjørende med en forfatningsreform som betyr mer lokal-demokrati. Men på dette området kan vi knapt se noen framgang».  

Oversatt av Per Lothar Lindtner, 25/12-15. Kilde: JW/Rainer Rupp, 19/12-15.   

Bloggkommentarer levert av Disqus