Saudi-Arabia skal nå forsvare kvinners rettigheter i FN

UN Watch rasende når Saudi-Arabia får sete i FNs Kvinnerettskommisjon.


UN Watch er en menneskerettighetsorganisasjon som har som mål «å overvåke ytelsen til FN». De har på det sterkeste fordømt utnevnelsen av Saudi-Arabia til FNs Commision on the Status of Women (CSW). De siterer Riyadhs rykte for dårlige kvinnerettigheter og omfattende kjønnsforskjeller. «Å velge Saudi-Arabia til å beskytte kvinners rettigheter er som å utnevne en pyroman til byens brannsjef», sa Hillel Neuer, lederen for UN Watch.


cnn_neuerjpg


Enhver saudisk kvinne «må ha en mannlig verge som tar alle beslutninger på hennes vegne. Han kontrollerer en kvinnes liv fra fødsel til død. Saudi-Arabia forbyr også kvinner å kjøre bil», sier Neuer.  


Saudi-Arabia ble valgt i en hemmelig avstemming forrige uke av FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som har 54 medlemmer.


Saudi-Arabia, sammen med Irak, Sør-Korea og Turkmenistan har blitt valgt for fire år, fra 2018 til 2022, sammen med Stillehavsstatene i Asia.Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Bilder m/tekst: Knut LindtnerTilbake til Forsiden 

Bloggkommentarer levert av Disqus