Sløsing og misbruk av skattepenger

Dette innlegget er hentet fra oljekrisa.no


Djupstaten regjerer


Grønne sertifikater til 25 mrd.

Ny månelanding til 13 mrd. kroner?


Djupstaten er et permanent, diktatorisk regime, hevet over demokratiske spilleregler, som bringer sin agenda videre fra den ene regjeringen til den andre. Politiske protester mot dette regimet er ofte utelukkende taktikk for å vinne valg og overta taburettene. Straks det er skjedd, er løftene glemt.


SV ble med sitt regjeringsinntog skrekkeksemplet på et prinsippløst rævslikkerparti. De sliter med sin tapte ære fortsatt. Her til lands har ellers Frp klarest markert seg som protestparti. De siste dagene har vi fått to pinlige eksempler på at også Frp setter makt over alt annet, begge knyttet til olje- og energiminister Terje Søviknes.


soviknesjpg
Tidligere ordfører i Os kommune, nå oljestatsråd, Terje Søviknes

De såkalte "grønne" elsertifikatene er en hårreisende subsidiering av dyr og ulønnsom kraft. Hittil har de ifølge Dagens Næringsliv kostet norske strømkunder anslagsvis 25 milliarder kroner, og mesteparten (over 80 prosent) av pengene har gått til Sverige. Skulle tro at dette var et ønskeangrepsmål for Frp. Ikke. Tvert om.


Ikke bare har de i regjeringsposisjon overtatt ordningen fra de rød-grønne, de har utvidet den ved hjelp av klassisk gråtekoneargumentasjon. Og for noen dager siden kom bekreftelsen fra olje- og energidepartementet om at ordningen skal fortsette også på norsk hold helt til 2021. Det er det forøvrig stor (full?) enighet om i Stortinget. Det vil koste norske strømkunder nye milliarder. Penger som er tapt for alltid.

 

Et kriminelt sløseri med offentlige midler.


Dette er så utbredt nå, at den ene skandalen slår den andre ihjel. Men det er kanskje noen som fortsatt husker at Stoltenberg-regjeringen hadde en "månelanding" på Mongstad, i form av et gasskraftverk og tilhørende CO2-renseanlegg. Opplegget var et ultimatum fra SV for å bli med i regjering. Begge deler er nedlagt, og statlig tap er offisielt 7-8 mrd. skattekroner. Det faktiske beløpet er garantert langt høyere.


94f9f7a7ca2ada49c07a7fb7f40935b6jpeg
Statoil legger ned gasskraftverket på Mongstad (Foto Statoil)

Statoil har tapt anslagsvis 3-4 mrd. kroner på gasskraftverket på Mongstad. Forøvrig er også det andre norske gasskraftverket, på Kårstø, nedlagt etter store tap. Også det skulle etter planene utstyres med renseanlegg.


Kort sagt vil religiøse klimahysterikere bruke ca. 30 pst. av energien i kraftverkene til å skille ut og lagre kulldioksiden i avgassene, alt på grunn av ubekrefta teser om menneskeskapt global oppvarming. En slik sløsaktig energipolitikk er det bare olje-Norge som kan bruke penger på, og det er da heller ingen andre som gjør det.


Man skulle tro at erfaringene med månelandingen på Mongstad var tilstrekkelig avskrekking fra nye prosjekter på området. Det er slett ikke tilfellet. Det politiske miljøet i Norge er ensrettet, innesnødd og regrediert nok til at nye prosjekter er lansert av H/Frp-regjeringen, med Frp-ere i energidepartementet.


Det mangler ikke på advarsler.


Men onsdag kom så meldingen om at statlige Gassnova går videre med studier av fangstprosjekter på tre anlegg. Hittil er det relativt moderate beløp som er sløst bort, men hvis all disse prosjektene blir realisert, kan de samlet koste staten 13 milliarder kroner - flere milliarder mer enn Mongstad-eventyret.


77412-68158jpg
Når virkeligheten blir for ubehagelig gjør enkelte som strutsen - men er dette noe annet enn privat melking av det offentlige.

Overskridelser er mer regel enn unntak for slike prosjekt. Private leverandører er flinke til å melke bevisstløse offentlige institusjoner som på politisk kommando er pålagt å levere noe som ikke kan leveres. "Investeringsbeslutning" planlegges til 2019. Søviknes sier rett ut at han ikke vil si noe om endelig kostnad.


Vanvittig. Kan noen virkelig tro at denne unødvendige kostnaden blir en eksportvare?


Bilder/tekst: Knut Lindtner


Tilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus